polityka prywatnosci | mapa strony | dodaj do ulubionych | poleć serwis

40-322 Katowice, ul. Wandy 6

Tel: (032) 350 00 75

Fax: (032) 209 77 06

kiwk@kiwk.katowice.pl

Poznaj naszą firmę

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką Miasta Katowice, o której utworzeniu zadecydowano podejmując Uchwałę nr LXIV/1540/06 Rady Miasta Katowice z dnia 04.09.2006 r.

 

 

Zadaniem Spółki jest zarządzanie majątkiem wodno-ściekowym oraz rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej poprzez wykonywanie zadań, w tym związanych z pozyskiwaniem i zarządzaniem środkami m.in. Funduszu Spójności dla realizacji modernizacji katowickiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego.

 

        

 

 

Zapraszamy na stronę projektu

"Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice"

Etap II

Etap II - Faza II

 

Formularz zapytania

Imię i nazwisko: E-mail:
Treść wiadomości:

Aktualności

Dzień Otwarty Projektu 18.04.2014

W 2014 roku mija 10 lat obecności Polski w Unii Europejskiej. W związku z tym Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju organizuje wielką ogólnopolską akcję promocyjną pod nazwą „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”.

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. jako że jest beneficjentem funduszy unijnych i otrzymała dofinansowanie dla dwóch projektów, na zaproszenie Ministerstwa Środowiska podjęła się współorganizacji akcji i planuje zorganizowanie „Dnia Otwartego Projektu" w formie pikniku rodzinnego dla mieszkańców.

 

Impreza odbędzie się 10.05.2014 r. w godzinach od 10.00 do 16.00, na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach, przy ul. Zaopusta 70.

 

Tutaj znajdziecie program Dnia Otwartego Projektu

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

Utrudnienia w ruchu - Maj 16.04.2014

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o. realizuje projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II - Faza II”. Jego celem jest budowa sieci kanalizacyjnych, które pozwolą na zapewnienie skutecznego i efektywnego odprowadzania i oczyszczania ścieków. Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

Poniżej przedstawiamy zakres utrudnień w ruchu, które wystąpią w maju 2014 r.   

Wyszukiwarka