Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Zamówienia publiczne

FILTRACJA ZAMÓWIEŃ Wyczyść filtrację

Ilość zamówień: 15

 • Data
 • Rodzaj zamówienia
  Dostawa
  Robota budowlana
  Usługa
 • Podstawa prawna
  Poza regulaminem
  Regulamin POIŚ
  Regulamin sektorowy
  Ustawa PZP
 • Status
  Aktualne
  Zakończone
 • Archiwum
  Nie
  Tak
DataNazwa zamówieniaRodzaj
zamówienia
Podstawa prawnaTrybStatus
15.02.2018Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni ul. Morawa w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Aktualne
13.02.2018Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Widok i Osiedla Ducha w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Aktualne
13.02.2018Dostawa samochodu specjalistycznego do frezowania wraz z kamerą na podwoziu dwuosiowym wraz z zestawem do naprawy punktowej i kamerą do inspekcji Dostawa Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Aktualne
31.01.2018Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji zieleni wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych na wycinkę drzew i krzewów – część I Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
30.01.2018Awaryjna wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej metodą mikrotunelingu w rejonie ulicy Kuźnickiej Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
30.01.2018Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w zlewni osiedla Odrodzenia, ul. Radockiego i Bażantów w Katowicach, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie odprowadzania wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Aktualne
25.01.2018Zaprojektowanie i budowa zbiornika buforowego przed oczyszczalnią ścieków Podlesie w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
23.01.2018Zaprojektowanie i wykonanie prac modernizacyjnych w komorze rozdzielczej na Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
17.01.2018Wyposażenie komory rozdzielczej w sondę hydrostatyczną wraz z montażem oświetlenia oraz doposażenie w stacje poboru prób na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
03.01.2018Modernizacja pomieszczeń i wyposażenia w budynku socjalno – administracyjnym na Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
28.12.2017Modernizacja pompowni Murcki w Katowicach wraz z przebudową rurociągu tłocznego Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
07.12.2017Zaprojektowanie i budowa kraty wstępnej na istniejącym kanale dopływowym na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
21.11.2017Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Kolistej w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Aktualne
07.11.2017Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Śląskiej i Warmińskiej w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
14.07.2017Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w dzielnicy Murcki Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.