Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Zamówienia publiczne

FILTRACJA ZAMÓWIEŃ Wyczyść filtrację

Ilość zamówień: 37

 • Data
 • Rodzaj zamówienia
  Dostawa
  Robota budowlana
  Usługa
 • Podstawa prawna
  Poza regulaminem
  Regulamin POIŚ
  Regulamin sektorowy
  Ustawa PZP
 • Status
  Aktualne
  Zakończone
 • Archiwum
  Nie
  Tak
DataNazwa zamówieniaRodzaj
zamówienia
Podstawa prawnaTrybStatus
20.06.2018Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtką na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
19.06.2018Opracowanie dokumentacji projektowych wraz uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Dytrycha, Brygadzistów, Grota-Roweckiego i Cietrzewi w Katowicach Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
15.06.2018Modernizacja komór zasuw na rurociągach tłocznych 2 x ø315mm poprowadzonych z przepompowni ścieków, zlokalizowanych w rejonie przejazdu kolejowego przy ul. Szarych Szeregów w Katowicach Murckach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
15.06.2018Dostawa wraz z montażem mieszadeł szybkoobrotowych i wolnoobrotowych oraz pomp strumieniowych na Oczyszczalni Ścieków Gigablok w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
11.05.2018Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jana Wantuły i Smugowej w Katowicach Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
09.05.2018Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtką na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
08.05.2018Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szarych Szeregów w Katowicach Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
02.05.2018Dostawa i montaż stacji poboru prób ścieków na oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
18.04.2018Przebudowa systemu grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza do rzeki Rawy w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Aktualne
17.04.2018Modernizacja systemu kanalizacyjnego w zlewni ul. Lwowskiej w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Aktualne
06.04.2018Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
04.04.2018Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Mrówczej Górki w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Aktualne
27.03.2018Pomoc techniczna – usługa polegająca na kompleksowym zorganizowaniu szkolenia dla pracowników Zamawiającego o tematyce związanej z realizacją Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I” Usługa Regulamin POIŚ Tryb uproszczony Postępowanie Zakończone
23.03.2018Modernizacja pomieszczeń i wyposażenia w budynku socjalno – administracyjnym na Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
22.03.2018Modernizacja układu sterowania wraz z wykonaniem wizualizacji, zabudowy wciągnika oraz wymiany wkładu węglowego układu odpowietrzania pompowni, wymiany ogrodzenia i nawierzchni na terenie pompowni ścieków przy ulicy Kolistej oraz rozbudowa ogrodzenia panelowego wraz z przepięciem systemu alarmowego tłoczni ścieków przy ulicy Wiosny Ludów w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
20.03.2018Przebudowa awaryjnych odcinków sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Katowice Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
15.03.2018Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kuźnickiej w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
14.03.2018Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Kruczej w Katowicach Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
07.03.2018Pomoc techniczna – usługa polegająca na kompleksowym zorganizowaniu szkolenia dla pracowników Zamawiającego o tematyce związanej z realizacją Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I” Usługa Regulamin POIŚ Tryb uproszczony Postępowanie Zakończone
01.03.2018Modernizacja układu sterowania wraz z wykonaniem wizualizacji, zabudowy wciągnika oraz wymiany wkładu węglowego układu odpowietrzania pompowni, wymiany ogrodzenia i nawierzchni na terenie pompowni ścieków przy ulicy Kolistej oraz rozbudowa ogrodzenia panelowego wraz z przepięciem systemu alarmowego tłoczni ścieków przy ulicy Wiosny Ludów w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
28.02.2018Modernizacja piaskownika wraz z rozbudową AKPiA na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
27.02.2018Opracowanie dokumentacji projektowych wraz uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w rejonie ulicy Szkolnej, Markiefki i osiedla Stary Nikiszowiec Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
15.02.2018Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni ul. Morawa w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
13.02.2018Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Widok i Osiedla Ducha w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
13.02.2018Dostawa samochodu specjalistycznego do frezowania wraz z kamerą na podwoziu dwuosiowym wraz z zestawem do naprawy punktowej i kamerą do inspekcji Dostawa Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
31.01.2018Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji zieleni wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych na wycinkę drzew i krzewów – część I Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
30.01.2018Awaryjna wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej metodą mikrotunelingu w rejonie ulicy Kuźnickiej Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
30.01.2018Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w zlewni osiedla Odrodzenia, ul. Radockiego i Bażantów w Katowicach, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie odprowadzania wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
25.01.2018Zaprojektowanie i budowa zbiornika buforowego przed oczyszczalnią ścieków Podlesie w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
23.01.2018Zaprojektowanie i wykonanie prac modernizacyjnych w komorze rozdzielczej na Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
17.01.2018Wyposażenie komory rozdzielczej w sondę hydrostatyczną wraz z montażem oświetlenia oraz doposażenie w stacje poboru prób na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
03.01.2018Modernizacja pomieszczeń i wyposażenia w budynku socjalno – administracyjnym na Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
28.12.2017Modernizacja pompowni Murcki w Katowicach wraz z przebudową rurociągu tłocznego Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
07.12.2017Zaprojektowanie i budowa kraty wstępnej na istniejącym kanale dopływowym na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
21.11.2017Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Kolistej w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
07.11.2017Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Śląskiej i Warmińskiej w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
14.07.2017Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w dzielnicy Murcki Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.