Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Zamówienia publiczne

FILTRACJA ZAMÓWIEŃ Wyczyść filtrację

Ilość zamówień: 15

 • Data
 • Rodzaj zamówienia
  Dostawa
  Robota budowlana
  Usługa
 • Podstawa prawna
  Regulamin POIŚ
  Regulamin sektorowy
  Ustawa PZP
 • Status
  Aktualne
  Zakończone
 • Archiwum
  Nie
  Tak
DataNazwa zamówieniaRodzaj
zamówienia
Podstawa prawnaTrybStatus
24.07.2017Modernizacja osadników wtórnych na Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
24.07.2017Roboty uzupełniające i doposażenie obiektów technologicznych na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
14.07.2017Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w dzielnicy Murcki Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Aktualne
14.07.2017Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ulicy Francuskiej i Ceglanej w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Aktualne
10.07.2017Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Korczaka, Andersa oraz Osiedla Zimowego w Katowicach Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
06.07.2017Dostawa koparko-ładowarki z dodatkowym osprzętem Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
05.07.2017Dostawa samochodu towarowo – osobowego dla potrzeb kanalizacyjnych służb eksploatacyjnych Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
26.06.2017Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie Mrówczej Górki w Katowicach. Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
23.06.2017Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w ulicach Jankego i Barcelońskiej w Katowicach oraz ulicach przyległych Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Aktualne
23.06.2017Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Dereni, Bukszpanowej i Tunelowej w Katowicach – część 2 Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Aktualne
16.06.2017Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Zamkowej i Grodowej Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Aktualne
08.06.2017Modernizacja studni depresyjnych wraz z doposażeniem na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
24.05.2017Przebudowa układu oświetlenia zewnętrznego z zastosowaniem systemu fotowoltaicznego na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
10.05.2017Przebudowa istniejącej, wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie oczyszczalni ścieków Podlesie zlokalizowanej w rejonie ul. Zaopusta w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
03.03.2017Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Korczaka w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Aktualne
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.