Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Aktualizacja listy rankingowej dla konkursu 6/POIiŚ/1.1/11/2009

Aktualności 07.07.2010

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. w listopadzie 2009 roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu “Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II” w konkursie nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009 organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

6 lipca br. Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, zatwierdził zaktualizowaną listę rankingową dla projektów zgłoszonych w ramach VI konkursu dla działania 1.1. POIiŚ.

Aktualizacja nastąpiła w wyniku zakończenia oceny merytorycznej II stopnia wniosków o dofinansowanie. Ponadto, przeprowadzono weryfikację punktacji przyznanej projektom podczas oceny merytorycznej I stopnia dokonanej przez Instytucję Wdrażającą.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji punktacji oceny wniosków projekt “Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II” uzyskał dodatkowe 2,65 pkt. i tym samym z ilością 50,00 pkt. znajduje się na trzecim miejscu listy projektów podstawowych.

Lista Rankingowa jest zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.