Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Aktualności

Aktualności 11.04.2013

Utrudnienia w ruchu – Maj

Trwają prace przy budowie i modernizacji systemu kanalizacyjnego w Katowicach. Znaczna część robót jest już zakończona, niektóre prace zbliżają się ku końcowi. Rozpoczynane będą również nowe inwestycje. Poniżej przedstawiamy utrudnienia, na które natkniemy się w maju. Utrudnienia będą dotyczyć następujących ulic i dzielnic Katowic: Centrum

zobacz więcej

Aktualności 03.04.2013

Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej dla II Fazy

Minister Środowiska 06.03.2013 r. wydał Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania Katowickiej Infrastrukturze Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I – gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację II Fazy projektu uporządkowania gospodarki ściekowej w mieście Katowice.

zobacz więcej

Aktualności 15.03.2013

Podpisanie Umów na zlewnię Gigablok , projekty: XII, XXIX, XXXII

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. podpisała umowy na realizację Kontraktów pn.: „Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach” w części 1 (Projekt XII), 3 (Projekt XXIX)oraz 4 (Projekt XXXII) w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II”. Kontrakty dotyczą następujących rejonów ulic: […]

zobacz więcej

Aktualności 12.03.2013

Planowane utrudnienia w ruchu – Kwiecień

Trwają prace przy budowie i modernizacji katowickiej kanalizacji. Utrudnia to funkcjonowanie i organizację ruchu w mieście. Odnosi się to do ruchu pieszych i ruchu samochodowego.Poniżej przedstawiamy zakres utrudnień na które natkniemy się w miesiącu kwietniu. Utrudnienia dotyczyć będą następujących rejonów ulic i dzielnic Katowic: Planowane jest zamknięcie połowy jezdni w ul.1-go Maja na wysokości od […]

zobacz więcej

Aktualności 12.02.2013

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II – Faza II” – projekt podstawowy

W dniu 11.02.2013 r. ukazała się zaktualizowana przez Ministerstwo Środowiska lista rankingowa projektów złożonych w konkursie 7/POIiŚ/1.1/04/2012.Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II – Faza II”złożony przez Katowicką InfrastrukturęWodociągowo – Kanalizacyjną Sp. z o.o.otrzymał status projektu podstawowego. Poniżej link do listy rankingowej. http://www.mos.gov.pl/artykul/70_infrastruktura_i_srodowisko/19974_aktualizacja_list_rankingowych_dla_konkursow_5_poiis_2_1_01_2011_i_7_poiis_1_1_04_2012.html

zobacz więcej

Aktualności 11.02.2013

Utrudnienia w ruchu – Marzec

Trwają roboty przy budowie i modernizacji katowickiej kanalizacji. Wpływa to na organizację ruchu w wybranych rejonach miasta. Poniżej przedstawiamy zakres utrudnień, na które natkniemy się w miesiącu marcu. Utrudnienia dotyczyć będą następujących rejonów ulic i dzielnic Katowic: Odtworzenia dróg i chodników po zakończonych pracach budowy kanalizacji wystąpią w ulicach Bogucic – w ul. Kopalnianej, Ścigały, […]

zobacz więcej

Aktualności 01.02.2013

Informacja prasowa

Wstyczniowym numerze Dziennika Zachodniego, w dodatku Twoja Woda, ukazał się artykuł dotyczący nowych stawek cen za wodę oraz odprowadzania ścieków. Treść artykułu dostępna tutaj.

zobacz więcej

Aktualności 28.01.2013

Decyzja Komisji Europejskiej

W dniu 24.01.2013 r. Komisja Europejska wydaładecyzjęzatwierdzającą wkład finansowy z Funduszu Spójności dlaprojektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – etap II”, stanowiącego część programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla pomocy strukturalnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. Z treścią decyzji można zapoznać sie tutaj. Informacje na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska.

zobacz więcej

Aktualności 09.01.2013

Utrudnienia w ruchu – Luty

Trwają prace przy budowie i modernizacji katowickiej kanalizacji. Część robót jest już zakończona, w części roboty zbliżają się ku końcowi, a także zaczynają się nowe inwestycje. Wpływa to na funkcjonowanie i organizację ruchu w mieście. Poniżej przedstawiamy utrudnienia na które natkniemy się w lutym. Utrudnienia dotyczyć będą następujących rejonów ulic i dzielnic Katowic: Odtworzenia dróg […]

zobacz więcej

Aktualności 10.12.2012

Utrudnienia w ruchu – Styczeń

W związku z kontynuacją prac przy budowie i modernizacji katowickiej kanalizacji musimy przygotować się na utrudnienia w ruchu. Poniżej przedstawiamy zakres zmian, które będą obowiązywać w styczniu. Zwężenia drogi wystąpią w Bogucicach: wul. Kopalnianej, Ścigały, Nadgórników. W ul. Kossuthawystąpią punktowe rozkopy i lokalne utrudnienia i ograniczenia w ruchu. W Janowie zwężona miejscami będzie ul. Hodowców. […]

zobacz więcej

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.