Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Aktualności

Aktualności 11.06.2013

Utrudnienia w ruchu – Lipiec

Trwają prace przy budowie i modernizacji systemu kanalizacyjnego w Katowicach. Znaczna część robót jest już zakończona, niektóre prace zbliżają się ku końcowi. Rozpoczynane będą również nowe inwestycje. Poniżej przedstawiamy utrudnienia, na które natkniemy się w lipcu. Utrudnienia będą dotyczyć następujących ulic i dzielnic Katowic: Centrum Kończone powinny być prace odtworzenia nawierzchni w ul. Raciborskiej oraz […]

zobacz więcej

Aktualności 21.05.2013

Podpisanie umowy na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach Fazy II projektu

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. podpisała 20.05.2013 r. umowę nr 45/2013 na realizację inwestycji: „Kanalizacja sanitarna dla TIC S.A. przy ulicy Krakowskiej w Katowicach” w ramach dofinansowanego z Funduszu Spójności projektu pn.: “Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II – Faza II”. Wykonawcą robót budowlanych jest konsorcjum firm: SANIREM Przedsiębiorstwo […]

zobacz więcej

Aktualności 13.05.2013

Utrudnienia w ruchu – Czerwiec

Trwają prace przy budowie i modernizacji systemu kanalizacyjnego w Katowicach. Znaczna część robót jest już zakończona, niektóre prace zbliżają się ku końcowi. Rozpoczynane będą również nowe inwestycje. Poniżej przedstawiamy utrudnienia, na które natkniemy się w czerwcu. Utrudnienia będą dotyczyć następujących ulic i dzielnic Katowic: Centrum Kończone powinny być prace odtworzenia nawierzchni w ul. Raciborskiej oraz […]

zobacz więcej

Aktualności 02.05.2013

Dofinansowanie dla II Fazy projektu

30.04.2013 r. w Warszawie Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-304/12-00 Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II – Faza II” POIS.01.01.00-00-304/12 w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM priorytetu I – Programu Operacyjnego […]

zobacz więcej

Aktualności 24.04.2013

Podpisanie kolejnej umowy na kanalizację w Gigabloku

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. podpisała umowę na realizację Kontraktu pn.: “Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach” w części 2 (Projekt XIII) w ramach projektu pn.: “Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II”. Kontrakt 5C.2 podpisany został w dniu 23.04.2013 r. z konsorcjum firmJaekel […]

zobacz więcej

Aktualności 11.04.2013

Utrudnienia w ruchu – Maj

Trwają prace przy budowie i modernizacji systemu kanalizacyjnego w Katowicach. Znaczna część robót jest już zakończona, niektóre prace zbliżają się ku końcowi. Rozpoczynane będą również nowe inwestycje. Poniżej przedstawiamy utrudnienia, na które natkniemy się w maju. Utrudnienia będą dotyczyć następujących ulic i dzielnic Katowic: Centrum

zobacz więcej

Aktualności 03.04.2013

Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej dla II Fazy

Minister Środowiska 06.03.2013 r. wydał Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania Katowickiej Infrastrukturze Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I – gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację II Fazy projektu uporządkowania gospodarki ściekowej w mieście Katowice.

zobacz więcej

Aktualności 15.03.2013

Podpisanie Umów na zlewnię Gigablok , projekty: XII, XXIX, XXXII

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. podpisała umowy na realizację Kontraktów pn.: “Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach” w części 1 (Projekt XII), 3 (Projekt XXIX)oraz 4 (Projekt XXXII) w ramach projektu pn.: “Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II”. Kontrakty dotyczą następujących rejonów ulic: […]

zobacz więcej

Aktualności 12.03.2013

Planowane utrudnienia w ruchu – Kwiecień

Trwają prace przy budowie i modernizacji katowickiej kanalizacji. Utrudnia to funkcjonowanie i organizację ruchu w mieście. Odnosi się to do ruchu pieszych i ruchu samochodowego.Poniżej przedstawiamy zakres utrudnień na które natkniemy się w miesiącu kwietniu. Utrudnienia dotyczyć będą następujących rejonów ulic i dzielnic Katowic: Planowane jest zamknięcie połowy jezdni w ul.1-go Maja na wysokości od […]

zobacz więcej

Aktualności 12.02.2013

“Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II – Faza II” – projekt podstawowy

W dniu 11.02.2013 r. ukazała się zaktualizowana przez Ministerstwo Środowiska lista rankingowa projektów złożonych w konkursie 7/POIiŚ/1.1/04/2012.Projekt “Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II – Faza II”złożony przez Katowicką InfrastrukturęWodociągowo – Kanalizacyjną Sp. z o.o.otrzymał status projektu podstawowego. Poniżej link do listy rankingowej. http://www.mos.gov.pl/artykul/70_infrastruktura_i_srodowisko/19974_aktualizacja_list_rankingowych_dla_konkursow_5_poiis_2_1_01_2011_i_7_poiis_1_1_04_2012.html

zobacz więcej

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.