Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Aktualności

Aktualności 29.07.2010

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach

W dniu 29.07.2010 r. zostało opublikowane, w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania pn. “Budowasieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach”. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została udostąpniona przez Zamawiającegow dniu dzisiejszym zgodniez art. 42 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia […]

zobacz więcej

Aktualności 26.07.2010

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach

W dniu 26.07.2010 r. zostało przekazane do publikacji, w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania pn. “Budowasieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach”. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie udostąpniona w dniu publikacji ogłoszenia w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zgodnie z art. 42 […]

zobacz więcej

Aktualności 07.07.2010

Aktualizacja listy rankingowej dla konkursu 6/POIiŚ/1.1/11/2009

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. w listopadzie 2009 roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu “Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II” w konkursie nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009 organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 6 lipca br. Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, zatwierdził zaktualizowaną listę rankingową dla projektów […]

zobacz więcej

Aktualności 23.06.2010

Umowa o świadczenie usług Inżyniera Kontraktu podpisana

23 czerwca 2010 roku w siedzibie Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. podpisano umowę o świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla Przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II”. Ze strony Zamawiającego umowę podpisał Prezes Zarządu Władysław Spyrka i Członek Zarządu Andrzej Cebula, a ze strony Wykonawcy Pełnomocnik wybranej w przetargu Spółki Grontmij […]

zobacz więcej

Aktualności

Zawarta umowa na modernizację oczyszczalni ścieków Panewniki

23 czerwca 2010 roku w siedzibie Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. podpisano umowę na modernizację oczyszczalni ścieków Panewniki w Katowicach w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II”. Umowa została zawarta z wybraną w przetargu spółką Instal Kraków S.A. Ze strony Zamawiającego umowę podpisał Prezes Zarządu Władysław Spyrka i Członek […]

zobacz więcej

Aktualności 24.03.2010

Przetarg na promocję Projektu ogłoszony

W dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie na Działaniainformujące i promujące dlaProjektu: “Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II”. Ogłoszenie oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać tutaj.

zobacz więcej

Aktualności 09.02.2010

Inżynier Kontraktu

W dniu dzisiejszym zostało opublikowane, w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, ogłoszenie o zamówieniuna Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia “Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Katowice – Etap II”. Ogłoszenie oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać tutaj.

zobacz więcej

Aktualności 22.01.2010

Modernizacja OŚ Panewniki

Informujemy, że wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie “Modernizacji Oczyszczalni Ścieków Panewniki”. Szczegóły dostępne tutaj

zobacz więcej

Aktualności

Konkurs – po pierwszej ocenie

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. w listopadzie 2009 roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu “Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II” w konkursie nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009 prowadzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Fundusz ten pełniąc funkcje Instytucji Pośredniczącej II-go stopnia przeprowadził ocenę formalną i merytoryczną I stopnia złożonych […]

zobacz więcej

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.