Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni ścieków Panewniki w Katowicach

Aktualności 04.08.2010

W dniu 4.08.2010 r. zostało przekazane do publikacji, w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania pn. “Budowasieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni ścieków Panewniki w Katowicach”.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie udostąpniona w dniu publikacji ogłoszenia w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie można pobrać tutaj

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.