Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach

Aktualności 29.07.2010

W dniu 29.07.2010 r. zostało opublikowane, w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania pn. “Budowasieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach”.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została udostąpniona przez Zamawiającegow dniu dzisiejszym zgodniez art. 42 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać tutaj

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.