Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Aktualności

Aktualności 28.02.2011

Rozpoczęły się roboty przy budowie i modernizacji katowickiej kanalizacji

Rozpoczęły się roboty przy budowie i modernizacji katowickiej kanalizacji, które będą miały wpływ na zmianę organizacji ruchu w wybranych rejonach miasta. Poniżej przedstawiamy zakres utrudnień, na które natkniemy się w marcu 2011. Utrudnienia dotyczyć będą następujących rejonów ulic i dzielnic Katowic.: na ul. Stabika – od ul. Słonecznikowej w kierunku ul. Armii Krajowej wprowadzony będzie […]

zobacz więcej

Aktualności 16.02.2011

Podpisanie umów na zlewnię Panewniki

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. podpisała umowy z wykonawcami kontraktu pn. “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni ścieków Panewniki w Katowicach” w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II”. Pierwszy z kontraktów dotyczący budowy kanalizacji w rejonie ulic Kuźnickiej, Śmiłowickiej, Panewnickiej, Łąkowej,Gromadzkiej, Wietnamskiej,Kijowskiej,Ludowej, Nad Strumieniem,Książęcej, Chmielnej, […]

zobacz więcej

Aktualności 25.01.2011

Zawarta umowa na modernizację oczyszczalni ścieków Podlesie

25 stycznia 2011 roku w siedzibie Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. podpisano umowę na modernizację oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II”. Umowa została zawarta z wybraną w przetargu spółką Instal Kraków S.A. Umowa została zawarta na okres 19 miesięcy. [GALERIA]

zobacz więcej

Aktualności 24.01.2011

Podpisanie umów na zlewnię Podlesie

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. podpisała umowy z wykonawcami kontraktu pn. “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach” w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II”. Pierwszy z kontraktów dotyczący budowy kanalizacji w rejonie ulic Boya-Żeleńskiego, Filaka, Chęcińskiego, Lepszego oraz Kściuczyka, zawarty został […]

zobacz więcej

Aktualności 05.01.2011

Strona WWW dla projektu

Informujemy, że dla części projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej wmieście Katowice – Etap II” dofinansowanego z Funduszu Spójności, uruchomiliśmy nową stronę internetową pod adresem www.kanalizacja-katowice.pl. Znaleźć tam można dokładniejsze informacje o Projekcie, tj.: zakres, cele, aktualne informacje o przebiegu projektu i utrudnieniach w ruchu drogowym, zdjęcia z realizacji robót budowlanych i harmonogram prac. Zapraszamy do odwiedzania […]

zobacz więcej

Aktualności 12.10.2010

Podpisane umowy na zlewnię Gigablok

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. podpisała umowy z wykonawcami kontraktu pn. “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach” w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II”. Pierwszy z kontraktów dotyczący budowy kanalizacji w ulicy Moniuszki zawarty został w dniu 08.10.2010 r. z firmą […]

zobacz więcej

Aktualności 07.10.2010

Katowice kolejnym beneficjentem POIiŚ

1 października 2010 r. odbyło się podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II”, pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. Całkowity koszt przedsięwzięcia szacowany jest na ok. 393 mln zł., z czego 191 mln zł stanowi dofinansowanie […]

zobacz więcej

Aktualności 07.08.2010

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni ścieków Panewniki w Katowicach

W dniu 7.08.2010 r. zostało opublikowane, w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania pn. “Budowasieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni ścieków Panewniki w Katowicach”. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została udostąpniona w dniu dzisiejszym na stronie internetowej Zamawiającego zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. […]

zobacz więcej

Aktualności 04.08.2010

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni ścieków Panewniki w Katowicach

W dniu 4.08.2010 r. zostało przekazane do publikacji, w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania pn. “Budowasieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni ścieków Panewniki w Katowicach”. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie udostąpniona w dniu publikacji ogłoszenia w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zgodnie z art. 42 […]

zobacz więcej

Aktualności 29.07.2010

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach

W dniu 29.07.2010 r. zostało opublikowane, w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania pn. “Budowasieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach”. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została udostąpniona przez Zamawiającegow dniu dzisiejszym zgodniez art. 42 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia […]

zobacz więcej

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.