Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Dofinansowanie dla II Fazy projektu

Aktualności 02.05.2013

30.04.2013 r. w Warszawie Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-304/12-00 Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II – Faza II” POIS.01.01.00-00-304/12 w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM priorytetu I – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2007-2013.

Katowickiej Infrastrukturze Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. zostało udzielone dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie do 88877596,64 PLN. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 203602968,38 PLN, a maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 104561878,40 zł PLN.

W wyniku realizacji Projektu nastąpi wzrost liczby użytkowników korzystających z podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej o 5196 osób, a oczyszczone ścieki będą spełniać wymagania Dyrektywy 91/271/EWG.

W ramach projektu wybudowane zostanie ok. 35 km sieci kanalizacji sanitarnej, a 34 km sieci sanitarnej zostanie zmodernizowane.

[GALERIA]

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.