Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD 10 DO 16 GRUDNIA 2019 r.

Aktualności 09.12.2019

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w okresie od 10 do 16 grudnia 2019 r. w Katowicach prowadzone będą roboty związane z uporządkowaniem systemu kanalizacyjnego.

Poniżej wskazujemy zakres realizowanych prac. Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Na terenie dzielnicy Śródmieście w rejonie Alei Górnośląskiej, ulicy Francuskiej i Ceglanej (rejon autostrady A4) prowadzone będą roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej.

Prowadzone będą prace w ulicy Piotra Ściegiennego na wysokości skrzyżowania z ulicami Johna Baildona i Błękitnej w kierunku skrzyżowania z ulicą Słoneczną. Prace prowadzone będą metodą wykopu otwartego.

Na terenie dzielnicy Giszowiec kontynuowane będą prace związane z budową kanalizacji sanitarnej przy ulicy Kolistej. Prace prowadzone będą metodą wykopu otwartego.

W dzielnicy Murcki bezwykopowo prowadzone będą roboty w terenach zielonych – równolegle do ulicy Pawła Kołodzieja oraz metodą wykopu otwartego w rejonie ulicy Jana Samsonowicza nr 23 – 25.

Kontynuowane będą również prace modernizacyjne na terenie pompowni ścieków Murcki (rejon skrzyżowania ulic Szarych Szeregów i Tartacznej).

W rejonie ulicy Szarych Szeregów (wzdłuż drogi łączącej dzielnice Murcki i Kostuchnę) prowadzone będą prace związane z wykonywaniem rurociągu tłocznego metodą przewiertu sterowanego oraz rurami stalowymi.

Dodatkowo na terenie osiedla Kokociniec, w ulicy Szojdy i ulicy Jana Heweliusza oraz ulicy Karola Grzesika prowadzone będą roboty wykopowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i odtworzeniem nawierzchni. W tym rejonie mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.

Na terenie dzielnicy Piotrowice, w rejonie ulicy Mariana Sobańskiego i ulicy Żurawia oraz ulicy Karola Szymanowskiego prowadzone będą roboty wykopowe związane z budową kanalizacji sanitarnej.

W ulicy Śląskiej, na wysokości budynków o numerach 33 – 37 prowadzone będą prace związane z przywróceniem przejezdności, po wykonanych robotach związanych z budową sieci kanalizacyjnej. Mogą wystąpić utrudnienia w ruchu w tym rejonie związane z połówkowym zwężeniem jezdni.
Dodatkowo w ulicy Śląskiej na wysokości budynków o numerach 32 – 34 prowadzone będą roboty związane z odbudową chodników.
Kontynuowane będą roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej w ulicy Wielkopolskiej.  Dodatkowo, w związku z prowadzonymi robotami przewiertowymi w ulicy Poleskiej mogą wystąpić utrudnienia w ruchu, związane z punktowym zajęciem jezdni.

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie prowadzone będą roboty związane z budową zbiornika buforowego przed oczyszczalnią oraz roboty związane z renowacją laguny wraz z odbudową drenażu oraz odprowadzeniem odcieków na początek układu oczyszczania. Rozpoczną się również roboty związane z przebudową placu składowego przy budynku warsztatów.
Natomiast na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki prowadzone będą prace porządkowe po robotach modernizacyjnych piaskownika i budynku stacji odwadniania osadu.

Wyżej wskazane zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” i są dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl.
Informacje dotyczące procedury przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej znajdują się na stronach internetowych www.kiwk.katowice.pl oraz www.wodociagi.katowice.pl.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.