Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD 11 do 17 LUTEGO 2020 R.

Aktualności 10.02.2020

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w okresie od 11 do 17 lutego 2020 r. w Katowicach prowadzone będą roboty związane
z uporządkowaniem systemu kanalizacyjnego.

Poniżej wskazujemy zakres realizowanych prac. Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

W ulicy Piotra Ściegiennego, powyżej skrzyżowania z ulicą Błękitną w kierunku skrzyżowania z ulicą Słoneczną prowadzone będą roboty budowlane metodą wykopu otwartego.

Na terenie dzielnicy Szopienice, w rejonie ulic Wałowej, Wypoczynkowej i 11 Listopada prowadzone będą roboty (metodą bezwykopową) związane z modernizacją systemu kanalizacyjnego.

W dzielnicy Murcki bezwykopowo prowadzone będą roboty w terenach zielonych – równolegle do ulicy Pawła Kołodzieja oraz metodą wykopu otwartego pomiędzy ulicą Jana Samsonowicza a ulicą Roberta Mruczka na wysokości nr 25, 27 oraz 32. Dodatkowo planowane jest rozpoczęcie robót metodą wykopową w rejonie ulicy Rudolfa Niemczyka.

W rejonie ulicy Szarych Szeregów (wzdłuż drogi łączącej dzielnice Murcki i Kostuchnę) prowadzone będą prace związane z wykonywaniem rurociągu tłocznego.

Na terenie dzielnicy Piotrowice, w rejonie ulic Zygmunta Waltera-Jankego, Karola Szymanowskiego, Puchacza i Krogulczej prowadzone będą roboty wykopowe związane z budową kanalizacji sanitarnej.

W ulicy Śląskiej na wysokości budynku nr 27 – 23 oraz w ulicy Mazowieckiej nr 2 – 4 prowadzone będą roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej metodą wykopu otwartego. W rejonie skrzyżowanie ulicy Wielkopolskiej z ulicą Poleską kontynuowane będą roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz prace odtworzeniowe chodnika po wykonanych robotach.
Dodatkowo w ulicy Mazurskiej, w rejonie budynku nr 6 usuwany będzie stan awaryjny sieci kanalizacyjnej.

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie prowadzone będą roboty związane z budową zbiornika buforowego przed oczyszczalnią oraz roboty związane z renowacją laguny wraz z odbudową drenażu oraz odprowadzeniem odcieków na początek układu oczyszczania.
Na terenie Oczyszczalni Ścieków Gigablok prowadzone będę roboty związane z wymianą krat rzadkich.

Wyżej wskazane zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” i są dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W dzielnicy Śródmieście w rejonie ulicy Jerzego Dudy Gracza planowane jest wznowienie robót budowlanych związane z przebudową systemu grawitacyjnego odprowadzania wód opadowych w rejonie bulwarów rzeki Rawy.
Na osiedlu Zgrzebnioka, w ulicach Huberta i Szpaków prowadzone będą roboty związane z budową kanalizacji deszczowej.

Powyższe zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl.
Informacje dotyczące procedury przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej znajdują się na stronach internetowych www.kiwk.katowice.pl oraz www.wodociagi.katowice.pl.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.