Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD 11 DO 17 STYCZNIA 2022 R.

Aktualności 10.01.2022

Spółka Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o.) uprzejmie informuje, że w okresie od 11 do 17 stycznia 2022 r. w Katowicach prowadzone będą roboty budowlane związane z realizacją niżej wskazanych zadań inwestycyjnych.

Poniżej wskazujemy zakres realizowanych prac. Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

W ulicy Morelowej prowadzone będą roboty związane z odtworzeniem nawierzchni.

W ulicach Jasnej i Widok prowadzone będą roboty związane z budową kanalizacji deszczowej.

W ulicach Lwowskiej i Wałowej prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

W rejonie ulic Zimowej, ChłodneJ i Śniegowej prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Powyższe zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Prowadzone będą roboty związane z uporządkowaniem systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok. W ulicy Jana Nepomucena Stęślickiego (rejon budynku TAURON) oraz w parku im. Alojzego Budnioka prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej.

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacje dotyczące procedury przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej znajdują się na stronach internetowych www.kisa.katowice.pl oraz www.wodociagi.katowice.pl.

Dodatkowo prowadzone będą roboty związane z budową ciągu pieszo – rowerowego w rejonie ronda im. gen. Jerzego Ziętka w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Katowicka Infrastruktura Rowerowa”.

Kontynuowane będą prace przygotowawcze – przekopy kontrolne niezbędne dla wykonania przewiertu pod torami tramwajowymi w rejonie ul. Chorzowskiej w celu przebudowy sieci, przy szybie windowym oraz prace przygotowawcze dla przebudowy kanalizacji deszczowej i ciepłociągu.

Przy ulicy Dworcowej prowadzone są prace związane z montażem dotykowych elementów ostrzegawczych dla osób niewidomych, na schodach terenowych przed budynkiem Hotelu Monopol.

Prowadzone będą roboty związane z rozbudową drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ulicy Armii Krajowej – Etap I.

Kontynuowane będą roboty związane z:
• przebudową układu drogowego,
• przebudową sieci elektrycznych, teletechnicznych, sieci sanitarnych,
• budową oświetlenia drogowego,
• budową obiektów mostowych jezdni wschodniej przy ulicy Pszczyńskiej,
• budową przejścia podziemnego T-5B (w rejonie Centrum Rozrywki Guliwer),
• rozbiórką przejścia podziemnego T-5A (w rejonie przystanków autobusowych Giszowiec Osiedle).

Prowadzone będą prace związane z budową zespołu maszyn do parkowania w ciągu ulicy Tylnej Mariackiej. Prowadzone są prace związane z wykonaniem fundamentów pod zespół maszyn nr I (od strony ulicy Dworcowej) oraz systemu odwodnienia dla zespołu maszyn nr II (od strony ulicy Francuskiej). Na ukończeniu pozostają prace związane z przebudową kolidującej infrastruktury oraz renowacją muru oporowego.

Kontynuowane będą prace związane z budową drogi dla rowerów dla połączenia infrastruktury rowerowej ulicy Gospodarczej z terenami Doliny Trzech Stawów i ulicy Lotnisko w Katowicach – etap I w ramach zadania inwestycyjnego pn. Katowicka Infrastruktura Rowerowa. Trwają prace utrzymaniowe. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zostaną wykonane nawierzchnie asfaltowe drogi rowerowej.

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub 32 25 93 835 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: sekretariat@kisa.katowice.pl

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.