Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD 17 DO 23 MARCA 2020 R.

Aktualności 16.03.2020

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w okresie od 17 do 23 marca 2020 r. w Katowicach prowadzone będą roboty związane z uporządkowaniem systemu kanalizacyjnego.

Poniżej wskazujemy zakres realizowanych prac. Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

W ulicy Piotra Ściegiennego, w kierunku skrzyżowania z ulicą Szczecińską, prowadzone będą metodą wykopu otwartego roboty związane z budową kolektora kanalizacyjnego.

Na terenie dzielnicy Szopienice, w ulicy Lwowskiej, metodą bezwykopową, prowadzone będą roboty związane z modernizacją systemu kanalizacyjnego.

W rejonie ulicy Kolistej prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacyjnych (metodą wykopu otwartego).

W dzielnicy Murcki, w ulicy Rudolfa Niemczyka oraz między ulicą Jana Samsonowicza a ulicą Roberta Mruczka, na wysokości nr 25, 27 i 32 prowadzone będą (metodą wykopu otwartego) roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej.

Na terenie dzielnicy Piotrowice, w rejonie ulic Zygmunta Waltera-Jankego, Karola Szymanowskiego i Puchacza prowadzone będą roboty wykopowe związane z budową kanalizacji sanitarnej.

W ulicy Śląskiej na wysokości budynku 19 oraz w ulicy Mazowieckiej i ulicy Kaszubskiej prowadzone będą roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej metodą wykopu otwartego. W rejonie skrzyżowanie ulicy Wielkopolskiej z ulicą Poleską kontynuowane będą prace odtworzeniowe po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie prowadzone będą roboty związane z budową zbiornika buforowego przed oczyszczalnią oraz roboty związane z renowacją laguny wraz z odbudową drenażu oraz odprowadzeniem odcieków na początek układu oczyszczania. Rozpoczną się również roboty związane z przebudową placu składowego przy budynku warsztatów.
Na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki rozpocznie się termomodernizacja wraz z pracami modernizacyjnymi wewnątrz budynku warsztatów z garażami.
Na terenie Oczyszczalni Ścieków Gigablok prowadzone będę roboty związane z wymianą krat rzadkich.

Wyżej wskazane zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” i są dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W dzielnicy Śródmieście w rejonie ulicy Jerzego Dudy Gracza prowadzone będą roboty budowlane związane z przebudową systemu grawitacyjnego odprowadzania wód opadowych w rejonie bulwarów rzeki Rawy.
Na osiedlu Zgrzebnioka, w ulicy Huberta, w ulicy Szpaków oraz w ulicy Przepiórek prowadzone będą prace porządkowe po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

Powyższe zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl.
Informacje dotyczące procedury przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej znajdują się na stronach internetowych www.kiwk.katowice.pl oraz www.wodociagi.katowice.pl.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.