Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD 17 DO 23 WRZEŚNIA 2019 r.

Aktualności 16.09.2019

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w okresie od 17 do 23 września 2019 r. w Katowicach prowadzone będą roboty związane z porządkowaniem systemu kanalizacyjnego.
Poniżej wskazujemy zakres realizowanych prac. Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Na terenie dzielnicy Śródmieście w rejonie Alei Górnośląskiej, ulicy Francuskiej i Ceglanej (rejon autostrady A4) prowadzone będą roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej.

Na Burowcu prowadzone będą roboty związane z budową kolektora sanitarnego w ulicy Janusza Korczaka. Prace prowadzone będą metodą wykopu otwartego.
Na terenie dzielnicy Szopienice w rejonie ulicy gen. Henryka Le Ronda i ulicy Strzelców Bytomskich prowadzone będą roboty związane z modernizacją systemu kanalizacyjnego. Prace prowadzone będę metodą bezwykopową.

Na terenie dzielnicy Giszowiec kontynuowane będą prace związane z budową kanalizacji sanitarnej przy ulicy Kolistej w rejonie budynku nr 33. Prace prowadzone będą metodą wykopu otwartego.

Dodatkowo prowadzone będą roboty związane z budową zabezpieczenia przeciwzalewowego oraz podziemnego zbiornika retencyjnego wód opadowych i roztopowych na terenie Spółdzielni Ogrodniczej zlokalizowanej przy ulicy Magazynowej.

W dzielnicy Murcki prowadzone będą roboty związane z modernizacją systemu kanalizacyjnego w terenach zielonych – równolegle do ulicy Pawła Kołodzieja.
Kontynuowane będą również prace modernizacyjne na terenie pompowni ścieków Murcki (rejon skrzyżowania ulic Szarych Szeregów i Tartacznej).

W rejonie ulicy Walerego Goetla 8b prowadzone są roboty związane z odtworzeniem terenu po robotach budowy sieci kanalizacyjnej.
Planowane jest również rozpoczęcie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Józefa Pankiewicza.
Dodatkowo na terenie osiedla Kokociniec, w ulicy Ogrodowej oraz w ulicy Kruczej (na odcinku między ulicą Wyzwolenia a Józefa Płochy) prowadzone będą roboty wykopowe związane z budową kanalizacji sanitarnej. W tym rejonie mogą wystąpić utrudnienia w ruchu, związane z połówkowym zwężeniem jezdni.

Na terenie dzielnicy Piotrowice, w rejonie ulicy Góralskiej i Mariana Sobańskiego prowadzone będą roboty wykopowe związane z budową kanalizacji sanitarnej.

Kontynuowane będą również roboty wykopowe związane z budową sieci kanalizacyjnej w ulicy Śląskiej, w rejonie budynków nr 32 – 36.

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie prowadzone będą roboty związane z budową kraty wstępnej, budową zbiornika buforowego przed oczyszczalnią oraz roboty związane z renowacją laguny wraz z odbudową drenażu oraz odprowadzeniem odcieków na początek układu oczyszczania.
Natomiast na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki kontynuowane będą prace modernizacyjne w budynku stacji odwadniania osadu i prace modernizacyjne piaskownika.

Wyżej wskazane zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” i są dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W dzielnicy Piotrowice, w rejonie skrzyżowania ulic Tyskiej i Spokojnej mogą wystąpić utrudnienia w ruchu związane z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi w studni kanalizacyjnej.

Dodatkowo planowane jest rozpoczęcie robót związanych z połączeniem kolektora kanalizacyjnego z wybudowanym zbiornikiem retencyjnym przy ulicy Marcina Radockiego (przy Supermarkecie Tesco). W związku z tym mogą wystąpić utrudnienia związane ze zmianą organizacji ruchu.

W dzielnicy Śródmieście w rejonie ulicy Jerzego Dudy Gracza prowadzone będą roboty budowlane, związane z przebudową systemu grawitacyjnego odprowadzania wód opadowych.
Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl.
Informacje dotyczące procedury przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej znajdują się na stronach internetowych www.kiwk.katowice.pl oraz www.wodociagi.katowice.pl.
Zapraszamy do odwiedzania profilu Spółki na Facebooku!www.facebook.com/katowicka.infrastruktura

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.