Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD 19 DO 25 LISTOPADA 2019 r.

Aktualności 18.11.2019

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w okresie od 19 do 25 listopada 2019 r. w Katowicach prowadzone będą roboty związane z uporządkowaniem systemu kanalizacyjnego.   

Poniżej wskazujemy zakres realizowanych prac. Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Na terenie dzielnicy Śródmieście w rejonie Alei Górnośląskiej, ulicy Francuskiej i Ceglanej (rejon autostrady A4) prowadzone będą roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej.

Planowane jest rozpoczęcie prac w ulicy Piotra Ściegiennego na wysokości skrzyżowania z ulicami Johna Baildona i Błękitnej w kierunku skrzyżowania z ulicą Słoneczną. Prace prowadzone będą metodą wykopu otwartego.  

Na terenie dzielnicy Giszowiec kontynuowane będą prace związane z budową kanalizacji sanitarnej przy ulicy Kolistej. Prace prowadzone będą metodą wykopu otwartego.  

W dzielnicy Murcki bezwykopowo prowadzone będą roboty w  terenach zielonych – równolegle do ulicy Pawła Kołodzieja oraz metodą wykopu otwartego w terenach zielonych w kierunku ulicy Roberta Mruczka oraz w rejonie ulicy Jana Samsonowicza nr 23 (między blokami). 

Kontynuowane będą również prace modernizacyjne na terenie pompowni ścieków Murcki (rejon skrzyżowania ulic Szarych Szeregów i Tartacznej).  

W rejonie ulicy Szarych Szeregów (wzdłuż drogi łączącej dzielnice Murcki i Kostuchnę) prowadzone będą prace związane z wykonywaniem rurociągu tłocznego metodą przewiertu sterowanego.  

Dodatkowo na terenie osiedla Kokociniec, w ulicy Szojdy i ulicy Jana Heweliusza i ulicy Karola Grzesika prowadzone będą roboty wykopowe związane z budową kanalizacji sanitarnej.  W tym rejonie mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. 

Na terenie dzielnicy Piotrowice, w rejonie ulicy Mariana Sobańskiego oraz Karola Szymanowskiego prowadzone będą roboty wykopowe związane z budową kanalizacji sanitarnej.  

Kontynuowane będą roboty wykopowe związane z budową sieci kanalizacyjnej w ulicy Śląskiej na wysokości budynków o numerach 33 – 37. Mogą wystąpić utrudnienia w ruchu, związane z połówkowym zwężeniem jezdni. Roboty prowadzone będą również w ulicy Wielkopolskiej.

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie prowadzone będą roboty związane z budową kraty wstępnej,  budową zbiornika buforowego przed oczyszczalnią oraz roboty związane z renowacją laguny wraz z odbudową drenażu oraz odprowadzeniem odcieków na początek układu oczyszczania.

Natomiast na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki kontynuowane będą prace modernizacyjne w budynku stacji odwadniania osadu i prace modernizacyjne piaskownika.  

Wyżej wskazane zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” i są dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

W dzielnicy Śródmieście w rejonie ulicy Jerzego Dudy Gracza prowadzone będą roboty budowlane, związane z przebudową systemu grawitacyjnego odprowadzania wód opadowych.  

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl.

Informacje dotyczące procedury przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej znajdują się na stronach internetowych www.kiwk.katowice.pl oraz www.wodociagi.katowice.pl.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.