Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD 19 DO 25 STYCZNIA 2021 R.

Aktualności 18.01.2021

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w okresie od 19 do 25 stycznia 2021 r. w Katowicach prowadzone będą roboty związane z uporządkowaniem systemu kanalizacyjnego.  

Poniżej wskazujemy zakres realizowanych prac. Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. 

W rejonie ulic Cichej i Widok prowadzone będą roboty związane z budową kolektora deszczowego, co będzie się wiązało ze zmienioną organizacją ruchu.  

W ulicach Morelowej, Gruszowej, Brzoskwiniowej planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budową wodociągu (metodą wykopu otwartego). 

Ponadto prowadzone będą prace związane z budową kanalizacji sanitarnej metodą wykopu otwartego w rejonie ulicy Brygadzistów bocznej i ulicy Okrężnej

W dzielnicy Murcki, prowadzone będą roboty w rejonie ulicy Wolności związane z budową kolektora kanalizacyjnego. Natomiast pomiędzy ulicami Roberta Mruczka a Jana Samsonowicza prowadzone będą prace przełączeniowe.  

Na terenie dzielnicy Piotrowice, w ulicy Artura Grottgera prowadzone będą roboty wykopowe związane z budową kolektora kanalizacyjnego. Dodatkowo w ulicy Barcelońskiej prowadzone będą prace związane z budową sięgaczy oraz odtworzeniem chodników.  

W ulicy Huculskiej prowadzone będą prace związane z budową sieci kanalizacyjnej.

W ulicy Bronisławy prowadzone będą prace modernizacyjne sięgaczy i prace przełączeniowe.   

Na terenie placu wewnętrznego nr 1 przy ulicy Piotrowickiej oraz w terenach zielonych w rejonie ulicy Piotrowickiej oraz w ulicy Słupskiej prowadzone będą roboty związane z budową kolektora kanalizacyjnego.

W rejonie ulicy Morawa 48 planowane jest prowadzenienie robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej.  

Wyżej wskazane zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Dodatkowo planowane jest wznowienie prac związanych z uporządkowaniem systemu gospodarowania wodami opadowymi w rejonie ulic Pod Młynem, Pawła Dytrycha i Milowickiej.

W rejonie ulic Motyli i Marcina Radockiego prowadzone będą roboty porządkowe i odtworzeniowe po wykonanych robotach związanych z budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej i przyłączeniem zbiorników retencyjnych 1b i 1c. 

Planowane jest prowadzenie robót związanych z uporządkowaniem systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok, ulicy Ksawerego Dunikowskiego i ulicy Jana Nepomucena Stęślickiego.

Zadanie realizowane w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.   

W rejonie ulicy Kruczej prowadzone będą prace związane z budową kanalizacji deszczowej oraz zabudową zbiorników retencyjnych.  

W rejonie ulicy Gospodarczej i Transportowców prowadzone będą roboty związane z budową systemu odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych.  

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap II”.  

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl.  Informacje dotyczące procedury przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej znajdują się na stronach internetowych www.kiwk.katowice.pl oraz www.wodociagi.katowice.pl.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.