Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD 20 DO 26 LISTOPADA 2018 R.

Aktualności 20.11.2018

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w okresie od 20 do 26 listopada 2018 r. w Katowicach prowadzone będą roboty związane z porządkowaniem systemu kanalizacyjnego. Poniżej wskazujemy zakres robót. Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

W ulicy Tunelowej w rejonie budynku nr 130 planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej. Roboty prowadzone będą metodą wykopu otwartego.

W dzielnicy Murcki, w rejonie przejazdu kolejowego, w ulicy Szarych Szeregów kontynuowane będą roboty związane z modernizacją komór na rurociągach tłocznych. W tym rejonie zostanie zmieniona organizacja ruchu – nastąpi częściowe zwężenie pasa ruchu drogowego.

W dzielnicy Ligota, w ulicy Bronisławy prowadzone będą roboty wykopowe (miejscowo) związane z modernizacją kolektora kanalizacyjnego.

Na terenie dzielnicy Zarzecze w rejonie ulicy Sandacza 31 – 35a prowadzone będą prace związane z budową kolektora kanalizacyjnego metodą wykopu otwartego.

W dzielnicy Śródmieście w rejonie ulic Porfirowej i Ceglanej prowadzone będą roboty związane z czyszczeniem odkrytego odcinka kolektora Karbowa.

Na terenie dzielnicy Dąb w rejonie ulicy Widok prowadzone będą roboty związane z modernizacją kolektora kanalizacyjnego.

Na terenie dzielnicy Szopienice prowadzone będą roboty związane z budową kolektora sanitarnego w ulicy Janusza Korczaka. Prace prowadzone będą metodą wykopu otwartego. Ponadto, w rejonie skrzyżowania ulic Morawa z ulicą Brynicy rozpoczną się roboty w ramach rozdziału systemu kanalizacyjnego poprzez budowę kanalizacji sanitarnej. Roboty wykonywane będą metodą wykopu otwartego.

Ponadto kontynuowane będą roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Gospodarczej i Szopienickiej, tzw „Mrówczej Górki”.

W dzielnicy Janów-Nikiszowiec, w rejonie ulicy Zamkowej w rejonie budynków nr 50, 46 i 60 kontynuowane będą roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Roboty prowadzone będą metodą wykopu otwartego.

Poza tym na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie prowadzone będą roboty budowlane związane z przebudową rurociągów technologicznych.
Natomiast na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki kontynuowane będą prace związane z modernizacją osadników wtórnych oraz zagospodarowaniem terenu po poletkach piaskowych i osadowych.

Wyżej wskazane zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” i są dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dodatkowo, w dzielnicy Szopienice, w rejonie skrzyżowania ulic Morawa i Przelotowa rozpoczną się roboty związane z budową przepompowni wód deszczowych. Roboty prowadzone będą w ramach zadania pn. Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni ul. Morawa w Katowicach, którego przedmiotem jest adaptacja istniejącego kolektora ułożonego w ulicy Morawa na zbiornik retencyjny, podziemny umożliwiający retencjonowanie wód deszczowych z zlewni ul. Morawa (i przynależnej). Powyższe zadanie realizowane jest w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl.
Informacje dotyczące procedury przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej znajdują się na stronach internetowych www.kiwk.katowice.pl oraz www.wodociagi.katowice.pl.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.