Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD 22 DO 28 CZERWCA 2021 R.

Aktualności 21.06.2021

okresie od 22 do 28 czerwca 2021 r. w Katowicach prowadzone będą roboty związane z uporządkowaniem systemu kanalizacyjnego.

Poniżej wskazujemy zakres realizowanych prac. Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

W ulicach Morelowej, Gruszowej, Brzoskwiniowej oraz w ulicy Jabłoniowej prowadzone będą roboty związane z odtworzeniem nawierzchni.

W ulicy Jasnej prowadzone będą roboty związane z budową kanalizacji deszczowej.

Prowadzone będą również roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej umożliwiającej odprowadzanie ścieków sanitarnych z budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy
ulicy 1-go Maja nr 51-53, 51a, 53d, 53e oraz przy ulicy Nad Potokiem nr 1 i 2.

W ulicach Le Ronda, Strzelców Bytomskich i Pod Młynem prowadzone będą prace związane z budową kolektora deszczowego. Natomiast w ulicy Milowickiej prowadzone będą roboty związane z odtworzeniem nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych.
W ulicy Strzelców Bytomskich nr 1 wykonywane będą roboty związane z usuwaniem stanu awaryjnego sieci kanalizacji sanitarnej.

Na terenie dzielnicy Piotrowice, w ulicy Artura Grottgera prowadzone będą prace odtworzeniowe nawierzchni asfaltowej.

W ulicy Huculskiej (na odcinku między ulicą Wielkopolską a Piotrowicką) prowadzone będą prace związane z budową sieci kanalizacyjnych i przełączeniami.
W ulicy Bronisławy prowadzone będą prace modernizacyjne sięgaczy i prace przełączeniowe.

W terenach zielonych w rejonie ulicy Piotrowickiej, na terenie placu wewnętrznego nr II prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej wraz z pracami porządkowymi i odtworzeniowymi.

Kontynuowane będą prace związane z tworzeniem w Katowicach systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej, obejmujące montaż w istniejących studniach/komorach kanalizacyjnych docelowo 156 urządzeń pomiarowych monitorujących sieć wraz z prowadzeniem robót renowacyjnych w tych studniach/komorach.
Powyższe zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W rejonie skrzyżowania ulic Pod Młynem i Milowickiej, na terenie parku w Dąbrówce prowadzone będą roboty związane z odtworzeniem terenu po wykonaniu zabudowy zbiorników retencyjnych.
Wykonywane będą również prace związane z bezwykopową modernizacją istniejących sieci kanalizacji deszczowej.

Prowadzone będą roboty związane z uporządkowaniem systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok. W rejonie ulicy Jana Nepomucena Stęślickiego przy garażach oraz w parku im. Alojzego Budnioka prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej.

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ulicy Kruczej prowadzone będą prace związane z budową kanalizacji deszczowej, zabudową zbiornika retencyjnego oraz prace przygotowawcze do odtworzenia nawierzchni asfaltowej w ulicy Kruczej (w kierunku skrzyżowania z ulicą Ogrodową).

Prowadzone będą również prace mające na celu uporządkowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Brynów. W rejonie ulic Tadeusza Kościuszki, Nasypowej, Kłodnickiej i Rzepakowej prowadzone będą roboty ziemne niezbędne do zabudowy dolnego i górnego zbiornika retencyjnego.

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap II”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl. Zapraszamy do odwiedzania profilu Spółki na Facebooku www.facebook.com/katowicka.infrastruktura

Informacje dotyczące procedury przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej znajdują się na stronach internetowych www.kiwk.katowice.pl oraz www.wodociagi.katowice.pl.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.