Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD 23 DO 30 SIERPNIA 2021 R.

Aktualności 23.08.2021

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w okresie od 23 do 30 sierpnia 2021 r. w Katowicach prowadzone będą roboty związane z uporządkowaniem systemu kanalizacyjnego.

Poniżej wskazujemy zakres realizowanych prac. Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

W ulicy Piotra Ściegiennego prowadzone będą roboty związane z budową wodociągu.

W ulicach Morelowej, Gruszowej, Brzoskwiniowej i Jabłoniowej prowadzone będą roboty związane z odtworzeniem nawierzchni.

W ulicach Jasnej i Widok prowadzone będą roboty związane z budową kanalizacji deszczowej.

W ulicach Józefy Kantorówny, Lwowskiej oraz 11 Listopada prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

W ulicach Le Ronda, Strzelców Bytomskich i Pod Młynem prowadzone będą prace związane z budową kolektora deszczowego oraz prace odtworzeniowe.

Ponadto w rejonie ulic Zimowej i Chłodnej prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

W ulicy Huculskiej (na odcinku między ulicą Wielkopolską a Piotrowicką) prowadzone będą prace odtworzeniowe po wykonanych robotach kanalizacyjnych.
W ulicy Bronisławy prowadzone będą prace modernizacyjne sięgaczy, prace przełączeniowe oraz roboty odtworzeniowe.

W ulicy Koszalińskiej prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej.

Prowadzone będą również roboty związane z odwodnieniem ulicy Sandacza (w rejonie ulicy Jesiotra aż do skrzyżowania z ulicą Kamieńską).

Kontynuowane będą prace związane z tworzeniem w Katowicach systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej, obejmujące montaż w istniejących studniach/komorach kanalizacyjnych docelowo 156 urządzeń pomiarowych monitorujących sieć wraz z prowadzeniem robót renowacyjnych w tych studniach/komorach.
Powyższe zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W rejonie ulicy Pawła Dytrycha oraz w rejonie skrzyżowania ulic Pod Młynem i Milowickiej prowadzone będą roboty związane z budową kanalizacji deszczowej. W związku z czym została zmieniona organizacja ruchu w rejonie ulic Pod Młynem i Milowickiej. Wjazd na skrzyżowanie od ulicy Hallera będzie zamknięty, natomiast dojazd do poszczególnych posesji nie będzie ograniczony.
W ulicy Pod Młynem kontynuowane będą prace związane z bezwykopową modernizacją istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Prowadzone będą roboty związane z uporządkowaniem systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok. W rejonie ulicy Jana Nepomucena Stęślickiego przy garażach oraz w parku im. Alojzego Budnioka prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej. Ponadto w parku im. Alojzego Budnioka rozpoczną się roboty przygotowawcze i wykopowe związane z zabudową podziemnego zbiornika retencyjnego.

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ulicy Kruczej prowadzone będą prace związane z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

Prowadzone będą również prace mające na celu uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Brynów. W rejonie ulic Tadeusza Kościuszki, Nasypowej, Kłodnickiej i Rzepakowej prowadzone będą roboty ziemne niezbędne do zabudowy górnego zbiornika retencyjnego oraz prace związane z odtworzeniem terenu po wykonanych robotach montażowych dolnego zbiornika. Rozpoczęto również roboty związane z budową odcinka kanalizacji deszczowej w kierunku Pętli Brynów (pod wiaduktem).

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap II”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl. Zapraszamy do odwiedzania profilu Spółki na Facebooku www.facebook.com/katowicka.infrastruktura

Informacje dotyczące procedury przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej znajdują się na stronach internetowych www.kiwk.katowice.pl oraz www.wodociagi.katowice.pl.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.