Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD 25 LUTEGO DO 2 MARCA 2020 R.

Aktualności 24.02.2020

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w okresie od 25 lutego do 2 marca 2020 r. w Katowicach prowadzone będą roboty związane z uporządkowaniem systemu kanalizacyjnego.   

Poniżej wskazujemy zakres realizowanych prac. Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

W ulicy Piotra Ściegiennego, powyżej skrzyżowania z ulicą Błękitną, w kierunku skrzyżowania z ulicą Słoneczną prowadzone będą roboty budowlane metodą wykopu otwartego.  

Na terenie dzielnicy Szopienice, w rejonie ulicy Wałowej, ulicy Wypoczynkowej, ulicy 11 Listopada oraz ulicy Lwowskiej prowadzone będą roboty (metodą bezwykopową) związane z modernizacją systemu kanalizacyjnego.

W rejonie ulicy Kolistej prowadzone będę roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej.

W dzielnicy Murcki, w ulicy Rudolfa Niemczyka oraz między ulicą Jana Samsonowicza a ulicą Roberta Mruczka na wysokości nr 25, 27 i 32 prowadzone będą (metodą wykopu otwartego) roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej.

W rejonie ulicy Szarych Szeregów (wzdłuż drogi łączącej dzielnice Murcki i Kostuchnę) prowadzone będą prace związane z wykonywaniem rurociągu tłocznego.   

Na terenie dzielnicy Piotrowice, w rejonie ulic Zygmunta Waltera-Jankego, Karola Szymanowskiego i Puchacza prowadzone będą roboty wykopowe związane z budową kanalizacji sanitarnej.

W ulicy Śląskiej na wysokości budynku nr 23 – 19 oraz w ulicy Mazowieckiej nr 2 – 4 prowadzone będą roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej metodą wykopu otwartego. W rejonie skrzyżowanie ulicy Wielkopolskiej z ulicą Poleską kontynuowane będą roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz prace odtworzeniowe chodnika po wykonanych robotach.

W ulicy Mazurskiej, w rejonie budynku nr 6 prowadzone będą prace odtworzeniowe po robotach awaryjnych.

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie prowadzone będą roboty związane z budową zbiornika buforowego przed oczyszczalnią oraz roboty związane z renowacją laguny wraz z odbudową drenażu oraz odprowadzeniem odcieków na początek układu oczyszczania.

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Gigablok prowadzone będę roboty związane z wymianą krat rzadkich.

Wyżej wskazane zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” i są dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W dzielnicy Śródmieście w rejonie ulicy Jerzego Dudy Gracza prowadzone będą roboty budowlane związane z przebudową systemu grawitacyjnego odprowadzania wód opadowych w rejonie bulwarów rzeki Rawy.

Na osiedlu Zgrzebnioka, w ulicy Huberta, ulicy Szpaków oraz ulicy Przepiórek prowadzone będą roboty związane z budową kanalizacji deszczowej oraz roboty odtworzeniowe chodnika po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

Powyższe zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl.

Informacje dotyczące procedury przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej znajdują się na stronach internetowych www.kiwk.katowice.pl oraz www.wodociagi.katowice.pl

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.