Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD 26 MARCA DO 1 KWIETNIA 2019 R.

Aktualności 25.03.2019

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w okresie od 26 marca do 1 kwietnia 2019 r. w Katowicach prowadzone będą roboty związane z porządkowaniem systemu kanalizacyjnego.
Poniżej wskazujemy zakres realizowanych prac.

Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Na terenie dzielnicy Śródmieście w rejonie Alei Górnośląskiej i ulicy Francuskiej (rejon autostrady A4) prowadzone będą roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej.

Na terenie dzielnicy Szopienice prowadzone będą roboty związane z budową kolektora sanitarnego w ulicy Janusza Korczaka. Prace prowadzone będą metodą wykopu otwartego.
Ponadto, w rejonie skrzyżowania ulic Morawa z ulicą Brynicy kontynuowane będą roboty w ramach rozdziału systemu kanalizacyjnego poprzez budowę kanalizacji sanitarnej. Roboty wykonywane będą metodą wykopu otwartego.
Kontynuowane będą również roboty związane z modernizacją systemu kanalizacyjnego w rejonie ulic ks. bp. Herberta Bednorza i Melchiora Wańkowicza w Katowicach.

W dzielnicy Janów-Nikiszowiec, w rejonie ulicy Zamkowa prowadzone będą roboty związane z odtworzeniem nawierzchni ulic, placów, chodników oraz roboty związane z porządkowaniem i zagospodarowaniem terenu po wykonanych robotach kanalizacyjnych.
W dzielnicy Giszowiec rozpoczną się prace modernizacyjne na terenie pompowni ścieków przy ulicy Kolista.

W rejonie ulicy Dereni i Dereni boczna prowadzone będą roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej. Roboty prowadzone będą metodą wykopu otwartego.
W dzielnicy Murcki rozpoczną się prace modernizacyjne na terenie pompowni ścieków Murcki (rejon ulic Szarych Szeregów / Tartaczna).

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie prowadzone będą roboty związane z budową kraty wstępnej.
Natomiast na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki kontynuowane będą prace związane z modernizacją osadników wtórnych, prace modernizacyjne w budynku socjalno-administracyjnym i w budynku stacji odwadniania osadu oraz prace modernizacyjne piaskownika oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu po poletkach osadowych i piaskowych.

Wyżej wskazane zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” i są dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dodatkowo, w dzielnicy Szopienice, w rejonie skrzyżowania ulic Morawa i Przelotowa kontynuowane będą roboty związane z porządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni ul. Morawa, którego przedmiotem jest adaptacja istniejącego kolektora zlokalizowanego w ulicy Morawa na zbiornik retencyjny, podziemny umożliwiający retencjonowanie wód deszczowych pochodzących ze zlewni ul. Morawa i terenów przyległych.
W dzielnicy Piotrowice, w rejonie ulic Tyska i Zdrowa oraz w rejonie skrzyżowania ulic Marcina Radockiego i Spokojna oraz w rejonie ulic: Marcina Radockiego, Motyli i Łubinowa w rejonie supermarketu Tesco prowadzone będą roboty związane z budową podziemnych zbiorników retencyjnych.
W dzielnicy Śródmieście w rejonie ulicy Jerzego Dudy Gracza rozpoczną się roboty budowlane związane z przebudową systemu grawitacyjnego odprowadzania wód opadowych.
Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl. Informacje dotyczące procedury przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej znajdują się na stronach internetowych www.kiwk.katowice.pl oraz www.wodociagi.katowice.pl.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.