Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD 27 LIPCA DO 2 SIERPNIA 2021 R.

Aktualności 27.07.2021

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w okresie od 20 lipca do 2 sierpnia 2021 r. w Katowicach prowadzone będą roboty związane z uporządkowaniem systemu kanalizacyjnego.

Poniżej wskazujemy zakres realizowanych prac. Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

W ulicach Morelowej, Gruszowej, Brzoskwiniowej oraz w ulicy Jabłoniowej prowadzone będą roboty związane z odtworzeniem nawierzchni.

W ulicy Jasnej prowadzone będą roboty związane z budową kanalizacji deszczowej.

Prowadzone będą również roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej umożliwiającej odprowadzanie ścieków sanitarnych z budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicy 1-go Maja nr 51-53, 51a, 53d, 53e oraz przy ulicy Nad Potokiem nr 1 i 2.

W ulicy Józefy Kantorówny prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

W ulicach Le Ronda, Strzelców Bytomskich i Pod Młynem prowadzone będą prace związane z budową kolektora deszczowego.  Natomiast w ulicy Milowickiej prowadzone będą roboty związane z odtworzeniem nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych.

W ulicy Strzelców Bytomskich nr 1 wykonywane będą roboty związane z usuwaniem stanu awaryjnego sieci kanalizacji sanitarnej. 

Ponadto w rejonie ulicy Zimowej (rejon skrzyżowania z al. Walentego Roździeńskiego) planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

W ulicy Huculskiej (na odcinku między ulicą Wielkopolską a Piotrowicką) prowadzone będą prace związane z budową sieci kanalizacyjnych i przełączeniami.

W ulicy Bronisławy prowadzone będą prace modernizacyjne sięgaczy i prace przełączeniowe.   

W terenach zielonych w rejonie ulicy Piotrowickiej, na terenie placu wewnętrznego nr II prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej wraz z pracami porządkowymi i odtworzeniowymi. Dodatkowo prowadzone będą prace przewiertowe w ulicy Słupskiej.  

Planowane jest rozpoczęcie robót związanych z odwodnieniem ulicy Sandacza (rejon skrzyżowania z ulicą Jesiotra).   

Kontynuowane będą prace związane z tworzeniem w Katowicach systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej, obejmujące montaż w istniejących studniach/komorach kanalizacyjnych docelowo 156 urządzeń pomiarowych monitorujących sieć wraz z prowadzeniem robót renowacyjnych w tych studniach/komorach.

Powyższe zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

W rejonie skrzyżowania ulic Pod Młynem i Milowickiej, na terenie parku w Dąbrówce prowadzone będą roboty związane z odtworzeniem terenu po zamontowaniu zbiorników retencyjnych. Wykonywane będą również prace związane z bezwykopową modernizacją istniejących sieci kanalizacji deszczowej.  

Prowadzone będą roboty związane z uporządkowaniem systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok. W rejonie ulicy Jana Nepomucena Stęślickiego przy garażach oraz w parku im. Alojzego Budnioka prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej.  

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.   

W ulicy Kruczej prowadzone będą prace związane z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej.

Prowadzone będą również prace mające na celu uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Brynów. W rejonie ulic Tadeusza Kościuszki, Nasypowej, Kłodnickiej i Rzepakowej prowadzone będą roboty ziemne niezbędne do zabudowy dolnego i górnego zbiornika retencyjnego.

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap II”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl. Zapraszamy do odwiedzania profilu Spółki na Facebooku www.facebook.com/katowicka.infrastruktura

Informacje dotyczące procedury przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej znajdują się na stronach internetowych www.kiwk.katowice.pl oraz www.wodociagi.katowice.pl.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.