Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD 27 SIERPNIA DO 3 WRZEŚNIA 2019 r.

Aktualności 26.08.2019

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w okresie od 27 sierpnia do 3 września 2019 r. w Katowicach prowadzone będą roboty związane z porządkowaniem systemu kanalizacyjnego.
Poniżej wskazujemy zakres realizowanych prac. Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Na terenie dzielnicy Śródmieście w rejonie Alei Górnośląskiej, ulicy Francuskiej i Ceglanej (rejon autostrady A4) prowadzone będą roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej.

Na terenie dzielnicy Dąbrówka Mała prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Styczniowej.
Dodatkowo w ulicy gen. Henryka Le Ronda prowadzone będą roboty związane z modernizacją systemu kanalizacyjnego. Prace prowadzone będę metodą bezwykopową.
Na Burowcu prowadzone będą roboty związane z budową kolektora sanitarnego w ulicy Janusza Korczaka. Prace prowadzone będą metodą wykopu otwartego.

W dzielnicy Murcki prowadzone będą roboty związane z modernizacją systemu kanalizacyjnego w terenach zielonych w rejonie ulicy Pawła Kołodzieja (na terenie bazy transportowej oraz w terenach zielonych – równolegle do ulicy Pawła Kołodzieja).
Kontynuowane będą również prace modernizacyjne na terenie pompowni ścieków Murcki (rejon skrzyżowania ulic Szarych Szeregów i Tartacznej).

W rejonie ulicy Walerego Goetla 8b prowadzone są roboty związane z odtworzeniem terenu po robotach budowy sieci kanalizacyjnej.
Planowane jest również rozpoczęcie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Józefa Pankiewicza.
Dodatkowo na terenie osiedla Kokociniec, w ulicy Kruczej (na odcinku między ulicą Wyzwolenia a Józefa Płochy) prowadzone będą roboty wykopowe związane z budową kanalizacji sanitarnej. W tym rejonie mogą wystąpić utrudnienia w ruchu, związane z połówkowym zwężeniem jezdni.

Na terenie dzielnicy Piotrowice, w rejonie ulicy Góralskiej prowadzone będą roboty wykopowe związane z budową kanalizacji sanitarnej. Ponadto w terenach zielonych między ulicami Mariana Sobańskiego a gen Zygmunta Waltera Jankego powadzone będą roboty budowy kanalizacji sanitarnej.

Kontynuowane będą również roboty wykopowe związane z budową sieci kanalizacyjnej w ulicy Śląskiej, w rejonie budynków nr 32 – 36.

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie prowadzone będą roboty związane z budową kraty wstępnej oraz budową zbiornika buforowego przed oczyszczalnią.
Natomiast na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki kontynuowane będą prace modernizacyjne w budynku stacji odwadniania osadu, prace modernizacyjne piaskownika, prace związane z zagospodarowaniem terenu po poletkach osadowych i piaskowych oraz prace modernizacyjne w budynku stacji trafo ST-1.

Wyżej wskazane zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” i są dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dodatkowo, w dzielnicy Piotrowice, w związku z wykonywanymi robotami w ulicy Stanisława Łętowskiego mogą wystąpić utrudnienia związane z prowadzonymi pracami w komorach na kanale deszczowym.
Planowane jest rozpoczęcie robót związanych z modernizacją studni kanalizacyjnej zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulicy Tyskiej i Spokojnej.

W dzielnicy Śródmieście w rejonie ulicy Jerzego Dudy Gracza prowadzone będą roboty budowlane, związane z przebudową systemu grawitacyjnego odprowadzania wód opadowych.
Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl.
Informacje dotyczące procedury przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej znajdują się na stronach internetowych www.kiwk.katowice.pl oraz www.wodociagi.katowice.pl.
Zapraszamy do odwiedzania profilu Spółki na Facebooku!www.facebook.com/katowicka.infrastruktura

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.