Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD 28 SIERPNIA DO 03 WRZEŚNIA 2018 R.

Aktualności 27.08.2018

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w okresie od 28 sierpnia do 03 września 2018 r. kontynuowane będą roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnicy Piotrowice w ulicy Michała Gierlotki. Prace prowadzone będą metodą wykopu otwartego.
Natomiast w dzielnicy Zarzecze w rejonie ulicy Pawła Stellera (boczna), na wysokości budynku nr 36 rozpoczną się prace związane z budową kanalizacji sanitarnej metodą wykopu otwartego.
W dzielnicy Szopienice – Burowiec prowadzone będą roboty związane z budową kolektora sanitarnego w ulicy Janusza Korczaka. Prace prowadzone będą metodą wykopu otwartego.
Ponadto kontynuowane będą roboty przygotowawcze związane z budową kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Gospodarczej i Szopienickiej, tzw „Mrówczej Górki”.

Poza tym na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie prowadzone będą roboty budowlane związane z przebudową rurociągów technologicznych oraz prace związane z montażem ogrodzenia.
Natomiast na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki kontynuowane będą prace związane z modernizacją osadników wtórnych oraz zagospodarowaniem terenu po poletkach piaskowych i osadowych.
Powyższe zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” i są dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Dodatkowo Spółka informuje, że na terenie Katowic rozpoczną się roboty związane z porządkowaniem systemu gospodarowania wodami opadowymi oraz retencjonowaniem tych wód w celu ich ponownego wykorzystania. Zakres prac obejmuje m.in. budowę, przebudowę, renowację i modernizację sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę podziemnych zbiorników retencyjnych, a także zjazdów i dróg manewrowych związanych z obsługą zbiorników. Zadania realizowane będą w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
W ramach tego Projektu w dzielnicy Piotrowice, planowane jest rozpoczęcie robót przygotowawczych w rejonie ulicy Zdrowej (wzdłuż chodnika przy ulicy Targowej – łącznik ul. Zdrowej i Radockiego).

Przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl.

Informacje dotyczące procedury przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej znajdują się na stronach internetowych www.kiwk.katowice.pl oraz www.wodociagi.katowice.pl.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.