Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD 28 WRZEŚNIA DO 4 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

Aktualności 27.09.2021

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w okresie od 28 września do 4 października 2021 r. w Katowicach prowadzone będą roboty związane z uporządkowaniem systemu kanalizacyjnego.

Poniżej wskazujemy zakres realizowanych prac. Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

W ulicy Piotra Ściegiennego prowadzone będą roboty związane z budową wodociągu.

W ulicach Morelowej prowadzone będą roboty związane z odtworzeniem nawierzchni.

W ulicach Jasnej i Widok prowadzone będą roboty związane z budową kanalizacji deszczowej.

W ulicach Józefy Kantorówny, Lwowskiej oraz 11 Listopada prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

W ulicach Le Ronda, Milowickiej i Pod Młynem prowadzone będą prace odtworzeniowe po wykonanych robotach związanych z budową sieci kanalizacyjnej.

Ponadto w rejonie ulic Zimowej, Chłodnej i Lodowej prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

W ulicy Bronisławy prowadzone będą prace odtworzeniowe po wykonanych robotach związanych z budową sieci kanalizacyjnej. W ulicy Huculskiej planowane jest prowadzenie robót związanych z wykonaniem końcowej warstwy asfaltu.

W ulicy Koszalińskiej prowadzone będą prace odtworzeniowe po wykonanych robotach związanych z budową sieci kanalizacyjnej. W ulicy Słupskiej, w rejonie skrzyżowania z ulicą Koszalińską prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

Kontynuowane będą prace związane z tworzeniem w Katowicach systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej, obejmujące montaż w istniejących studniach/komorach kanalizacyjnych docelowo 156 urządzeń pomiarowych monitorujących sieć wraz z prowadzeniem robót renowacyjnych w tych studniach/komorach.

Powyższe zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ulicy Pod Młynem kontynuowane będą prace związane z bezwykopową modernizacją istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Prowadzone będą roboty związane z uporządkowaniem systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok. W rejonie ulic Chorzowskiej, Jana Nepomucena Stęślickiego przy garażach oraz w parku im. Alojzego Budnioka prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej. Ponadto w parku im. Alojzego Budnioka prowadzone będą roboty przygotowawcze i wykopowe związane z zabudową podziemnego zbiornika retencyjnego. 

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

W ulicy Kruczej trwają prace porządkowe w rejonie rzeki po wykonanych robotach związanych z uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi.

Prowadzone będą również prace mające na celu uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Brynów. W rejonie ulic Tadeusza Kościuszki, Nasypowej, Kłodnickiej i Rzepakowej prowadzone będą roboty ziemne niezbędne do zabudowy górnego zbiornika retencyjnego oraz prace związane z odtworzeniem chodników po wykonanych robotach budowy sieci w kierunku Pętli Brynów (pod wiaduktem). 

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap II”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl. Zapraszamy do odwiedzania profilu Spółki na Facebooku www.facebook.com/katowicka.infrastruktura

Informacje dotyczące procedury przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej znajdują się na stronach internetowych www.kiwk.katowice.pl oraz www.wodociagi.katowice.pl.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.