Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD 29 MAJA DO 04 CZERWCA 2018 R.

Aktualności 28.05.2018

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w okresie od 29 maja do 04 czerwca 2018 r. planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnicy Piotrowice w ulicy Michała Gierlotki na odcinku od ulicy gen. Zygmunta Waltera Jankego do ulicy Aleksandra Fredry. Prace prowadzone będą metodą wykopu otwartego.
Kontynuowane będą roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnicy Panewniki w ulicy Kuźnickiej na odcinku od budynku nr 42 w kierunku nowobudowanego osiedla w ulicy Kuźnickiej bocznej. Prace prowadzone będą metodą wykopu otwartego.
Prowadzone będą roboty związane z modernizacją systemu kanalizacyjnego w dzielnicy Szopienice w rejonie ulicy ks. bp. Herberta Bednorza i ulicy Melchiora Wańkowicza. Roboty prowadzone będą metodą bezwykopową.
Kontynuowane będą roboty związane z wymianą niedrożnego odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Giszowieckiej na odcinku od budynku nr 3 w kierunku ulicy Szopienickiej. Roboty będą prowadzone w terenach zielonych, metodą wykopu otwartego.
Prowadzone będą również roboty związane z modernizacją systemu kanalizacyjnego w rejonie Skweru Rybka oraz ulicy Szopienickiej i Górniczego Dorobku. Roboty prowadzone będą w rejonie skrzyżowania ulicy Szopienickiej i Górniczego Dorobku przy wykorzystaniu metody bezwykopowej (krakingu). W tym rejonie zostanie zmieniona organizacja ruchu, nastąpi czasowe zwężenie pasa ruchu w ulicy Górniczego Dorobku na odcinku około 20 metrów przed skrzyżowaniem. Teren robót będzie ogrodzony i oznakowany. W przypadkach większego natężenia ruchu pojazdów, zastosowane będzie ręczne sterowanie ruchem. Ponadto w ciągu ulicy Górniczego Dorobku wykonywany będzie monitoring kanalizacji oraz czyszczenie studni kanalizacyjnych.
Dodatkowo na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie prowadzone będą roboty budowlane związane z przebudową układu oświetlenia zewnętrznego z zastosowaniem systemu fotowoltaicznego oraz rozpoczną się roboty związane z przebudową rurociągów technologicznych.
Natomiast na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki kontynuowane będą prace związane z modernizacją osadników wtórnych.
Powyższe zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” i są dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.

Przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl.

Informacje dotyczące procedury przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej znajdują się na stronach internetowych www.kiwk.katowice.pl oraz www.wodociagi.katowice.pl.

Zapraszamy do odwiedzania profilu Spółki na Facebooku! www.facebook.com/katowicka.infrastruktura

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.