Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD 29 STYCZNIA DO 04 LUTEGO 2019 R.

Aktualności 28.01.2019

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w okresie od 29 stycznia do 04 lutego 2019 r. w Katowicach prowadzone będą roboty związane z porządkowaniem systemu kanalizacyjnego. Poniżej wskazujemy zakres realizowanych prac. Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Na terenie dzielnicy Szopienice prowadzone będą roboty związane z budową kolektora sanitarnego w ulicy Janusza Korczaka. Prace prowadzone będą metodą wykopu otwartego.

Kontynuowane będą prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Gospodarcza i Szopienicka, tzw. „Mrówczej Górki”.

Na terenie os. Widok w ulicach Gruszowa, Słoneczna, Widok, Błękitna prowadzone będą roboty związane z bezwykopową modernizacją kolektorów.

W dzielnicy Janów-Nikiszowiec, w ulicy Zamkowa prowadzone będą roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Roboty prowadzone będą metodą wykopu otwartego.

W ulicy Tunelowa, na odcinku od nasypu kolejowego w kierunku ulicy Dereni prowadzone będą roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej. Roboty prowadzone będą metodą wykopu otwartego.

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie prowadzone będą roboty związane z budową kraty wstępnej.
Natomiast na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki kontynuowane będą prace związane z modernizacją osadników wtórnych, prace modernizacyjne w budynku stacji odwadniania osadu oraz prace modernizacyjne piaskownika. Dodatkowo rozpoczną się prace modernizacyjne w budynku socjalno-administracyjnym.

Wyżej wskazane zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” i są dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dodatkowo, w dzielnicy Szopienice, w rejonie skrzyżowania ulic Morawa i Przelotowa kontynuowane będą roboty związane z budową przepompowni wód deszczowych. Roboty prowadzone będą w ramach zadania pn. „Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni ul. Morawa w Katowicach”, którego przedmiotem jest adaptacja istniejącego kolektora zlokalizowanego w ulicy Morawa na zbiornik retencyjny, podziemny umożliwiający retencjonowanie wód deszczowych pochodzących ze zlewni ul. Morawa i terenów przyległych.
Natomiast w dzielnicy Piotrowice, w rejonie ulic Tyska i Zdrowa oraz w rejonie skrzyżowania ulic Marcina Radockiego i Spokojna prowadzone będą roboty związane z budową podziemnych zbiorników retencyjnych.

Powyższe zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl. Informacje dotyczące procedury przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej znajdują się na stronach internetowych www.kiwk.katowice.pl oraz www.wodociagi.katowice.pl.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.