Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD 4 DO 10 CZERWCA 2019 R.

Aktualności 03.06.2019

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w okresie od 4 do 10 czerwca 2019 r. w Katowicach prowadzone będą roboty związane z porządkowaniem systemu kanalizacyjnego.
Poniżej wskazujemy zakres realizowanych prac. Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Na terenie dzielnicy Śródmieście w rejonie Alei Górnośląskiej i ulicy Francuskiej (rejon autostrady A4) prowadzone będą roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej.

Na terenie dzielnicy Szopienice, w rejonie skrzyżowania ulic Morawa i Brynicy kontynuowane będą roboty budowlane związane z rozdziałem systemu kanalizacyjnego – poprzez budowę kanalizacji sanitarnej. Roboty wykonywane będą metodą wykopu otwartego.
Ponadto prowadzone będą roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Obrońców Westerplatte 81 w ramach rozdziału kanalizacji ogólnospławnej w Katowicach.
Na Burowcu prowadzone będą roboty związane z budową kolektora sanitarnego w ulicy Janusza Korczaka. Prace prowadzone będą metodą wykopu otwartego.

W dzielnicy Giszowiec prowadzone będą prace modernizacyjne na terenie pompowni ścieków przy ulicy Kolistej.

W rejonie ulicy Dereni boczna oraz w terenach zielonych między ulicami Dereni i Bukszpanową kontynuowane będą roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej. Roboty prowadzone będą metodą wykopu otwartego.
Dodatkowo przy ulicy bocznej Bukszpanowej prowadzone będą roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej. Prace prowadzone będą metodą wykopu otwartego.

W dzielnicy Murcki prowadzone będą prace modernizacyjne na terenie pompowni ścieków Murcki (rejon ulic Szarych Szeregów / Tartaczna). Dodatkowo rozpoczną się roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy Walerego Goetla 8b. Roboty wykonywane będą metodą wykopu otwartego.
Dodatkowo na terenie osiedla Kokociniec, w ulicy Kruczej (na odcinku między rzeką Kłodnica, a ulicą Panewnicką) prowadzone będą roboty wykopowe związane z budową kanalizacji sanitarnej. W tym rejonie mogą wystąpić utrudnienia w ruchu, związane z połówkowym zwężeniem jezdni.

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie prowadzone będą roboty związane z budową kraty wstępnej oraz kontynuowane będą roboty związane z modernizacją drogi pożarowej do oczyszczalni ścieków.
Natomiast na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki kontynuowane będą prace związane z modernizacją osadników wtórnych, prace modernizacyjne w budynku socjalno-administracyjnym, prace modernizacyjne w budynku stacji odwadniania osadu, prace modernizacyjne piaskownika oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu po poletkach osadowych i piaskowych.

Wyżej wskazane zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” i są dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dodatkowo, w dzielnicy Szopienice, w rejonie skrzyżowania ulic Morawa i Przelotowa kontynuowane będą roboty związane z porządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni ul. Morawa, którego przedmiotem jest adaptacja istniejącego kolektora zlokalizowanego w ulicy Morawa na zbiornik retencyjny, podziemny umożliwiający retencjonowanie wód deszczowych pochodzących ze zlewni ul. Morawa i terenów przyległych.
W dzielnicy Piotrowice, w rejonie ulic: Marcina Radockiego, Motyli i Łubinowa, w rejonie supermarketu Tesco prowadzone będą roboty związane z budową podziemnych zbiorników retencyjnych.
Dodatkowo w związku z wykonywanymi robotami połączenia sieci kanalizacyjnej deszczowej z wybudowanym zbiornikiem retencyjnym przy ulicy Marcina Radockiego (między ulicą Spokojną a ulicą Aleksandra Kostki-Napierskiego) mogą wystąpić utrudnienia w ruchu, związane z połówkowym zwężeniem jezdni.

W dzielnicy Śródmieście w rejonie ulicy Jerzego Dudy Gracza prowadzone będą roboty budowlane, związane z przebudową systemu grawitacyjnego odprowadzania wód opadowych.
Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl.
Informacje dotyczące procedury przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej znajdują się na stronach internetowych www.kiwk.katowice.pl oraz www.wodociagi.katowice.pl

Zapraszamy do odwiedzania profilu Spółki na Facebooku!www.facebook.com/katowicka.infrastruktura

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.