Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD 30 LIPCA DO 5 SIERPNIA 2019 r.

Aktualności 29.07.2019

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w okresie od 30 lipca do 5 sierpnia 2019 r. w Katowicach prowadzone będą roboty związane z porządkowaniem systemu kanalizacyjnego.   

Poniżej wskazujemy zakres realizowanych prac. Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

 

Na terenie dzielnicy Śródmieście w rejonie Alei Górnośląskiej, ulicy Francuskiej i Ceglanej (rejon autostrady A4) prowadzone będą roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej.

 Na terenie dzielnicy Dąbrówka Mała prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Styczniowej.

Na Burowcu prowadzone będą roboty związane z budową kolektora sanitarnego w ulicy Janusza Korczaka. Prace prowadzone będą metodą wykopu otwartego. 

 W rejonie ulicy Bukszpanowej kontynuowane będą roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej. Roboty prowadzone będą metodą wykopu otwartego. W tym rejonie mogą wystąpić utrudnienia dla kierowców, spowodowane zmianą organizacji ruchu w ulicy Bukszpanowej (na wysokości kościoła rzymskokatolickiego pw. Matki Bożej Fatimskiej).

 W dzielnicy Murcki prowadzone będą roboty związane z modernizacją systemu kanalizacyjnego w terenach zielonych w obrębie ulicy Pawła Kołodzieja (na terenie warsztatu samochodowego). Wykonywane będą roboty przewiertowe.   

Kontynuowane będą również prace modernizacyjne na terenie pompowni ścieków Murcki (rejon skrzyżowania ulic Szarych Szeregów i Tartacznej).

 W rejonie ulicy Walerego Goetla 8b prowadzone są roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej. Roboty wykonywane będą metodą wykopu otwartego.

Planowane jest również rozpoczęcie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Józefa Pankiewicza.  

Dodatkowo na terenie osiedla Kokociniec, w ulicy Kruczej prowadzone będą roboty wykopowe związane z budową kanalizacji sanitarnej.  W tym rejonie mogą wystąpić utrudnienia w ruchu, związane z połówkowym zwężeniem jezdni. 

Mogą również wystąpić utrudnienia dla kierowców, spowodowane punktowym zajęciem pasa ruchu w ulicy Wyzwolenia, związanym z budową kanalizacji sanitarnej.

 Na terenie dzielnicy Piotrowice, w rejonie ulicy Góralskiej prowadzone będą roboty wykopowe związane z budową kanalizacji sanitarnej. Ponadto w terenach zielonych  między ulicami Mariana Sobańskiego a gen Zygmunta Waltera Jankego powadzone będą roboty budowy kanalizacji sanitarnej. 

Kontynuowane będą również roboty wykopowe związane z budową sieci kanalizacyjnej w ulicy Śląskiej, w rejonie budynków nr 32 – 36.

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie prowadzone będą roboty związane z budową kraty wstępnej, budową zbiornika buforowego przed oczyszczalnią ścieków oraz przebudowa placu składowego przy budynku warsztatów.

Natomiast na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki kontynuowane będą prace związane z modernizacją osadników wtórnych, prace modernizacyjne w budynku socjalno-administracyjnym, prace modernizacyjne w budynku stacji odwadniania osadu, prace modernizacyjne piaskownika, prace związane z zagospodarowaniem terenu po poletkach osadowych i piaskowych oraz prace modernizacyjne w budynku stacji trafo ST-1. 

Wyżej wskazane zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” i są dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dodatkowo, w dzielnicy Szopienice, w rejonie skrzyżowania ulic Morawa i Przelotowa kontynuowane będą roboty związane z porządkowaniem systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni ul. Morawa, którego przedmiotem jest adaptacja istniejącego kolektora zlokalizowanego w ulicy Morawa na podziemny zbiornik retencyjny, umożliwiający retencjonowanie wód deszczowych pochodzących ze zlewni ul. Morawa i terenów przyległych.

W dzielnicy Piotrowice, w związku z wykonywanymi robotami połączenia sieci kanalizacyjnej deszczowej z wybudowanym zbiornikiem retencyjnym przy ulicy Marcina Radockiego (między ulicą Spokojną a ulicą Aleksandra Kostki-Napierskiego) mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. Dodatkowo w ulicy Stanisława Łętowskiego mogą wystąpić utrudnienia związane z prowadzonymi pracami w komorach na kanale deszczowym.  

W dzielnicy Śródmieście w rejonie ulicy Jerzego Dudy Gracza prowadzone będą roboty budowlane, związane z przebudową systemu grawitacyjnego odprowadzania wód opadowych.  

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

 

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl.

Zapraszamy do odwiedzania profilu Spółki na Facebooku!www.facebook.com/katowicka.infrastruktura

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.