Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

INFORMACJE NA TEMAT REALIZOWANYCH INWESTYCJI W OKRESIE OD 9 DO 15 LUTEGO 2021 R.

Aktualności 09.02.2021

 

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w okresie od 9 do 15  lutego 2021 r. w Katowicach prowadzone będą roboty związane z uporządkowaniem systemu kanalizacyjnego. 

Poniżej wskazujemy zakres realizowanych prac. Jednocześnie przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. 

W rejonie ulicy Cichej, ulicy Brzoskwiniowej oraz w ulicy Widok na wysokości numerów 8 -10 prowadzone będą roboty związane z budową kolektora deszczowego, co będzie się wiązało ze zmienioną organizacją ruchu.  

W ulicach Morelowej, Gruszowej, Brzoskwiniowej planowane jest rozpoczęcie robót związanych z budową wodociągu (metodą wykopu otwartego).

Ponadto w rejonie ulicy Brygadzistów bocznej i ulicy Okrężnej prowadzone będą prace porządkowe i odtworzeniowe po wykonanych robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej.

W rejonie ulicy Dytrycha nr 3 do 5 prowadzone będą roboty związane z modernizacją systemu kanalizacyjnego.

W dzielnicy Murcki, w rejonie ulicy Wolności oraz w ulicy Alfreda Sokołowskiego prowadzone będą roboty związane z budową kolektora kanalizacyjnego. W ulicy Tartacznej prowadzone będą roboty związane z zabudową sięgaczy.

Na terenie dzielnicy Piotrowice, w ulicy Artura Grottgera prowadzone będą roboty wykopowe związane z budową kolektora kanalizacyjnego. Dodatkowo w ulicy Barcelońskiej prowadzone będą prace związane z budową sięgaczy oraz odtworzeniem chodników.

W ulicy Huculskiej prowadzone będą prace związane z budową sieci kanalizacyjnej.

W ulicy Bronisławy prowadzone będą prace modernizacyjne sięgaczy i prace przełączeniowe.  

Na terenie placu wewnętrznego nr 1 przy ulicy Piotrowickiej oraz w terenach zielonych w rejonie ulicy Piotrowickiej prowadzone będą roboty związane z budową kolektora kanalizacyjnego.

W rejonie ulicy Morawa 48 prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej.

Kontynuowane będą prace związane z tworzeniem w Katowicach systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej, obejmujące montaż w istniejących studniach/komorach kanalizacyjnych docelowo 156 urządzeń pomiarowych monitorujących sieć wraz z prowadzeniem robotót renowacyjnych w tych studniach/komorach.

Powyższe zadania są częścią Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Prowadzone będą prace związane z uporządkowaniem systemu gospodarowania wodami opadowymi w rejonie ulic Pod Młynem, Pawła Dytrycha i ulicy Milowickiej. Wykonywane będą również prace związane z bezwykopową modernizacją istniejących sieci kanalizacji deszczowej.

W rejonie ulic Motyli i Marcina Radockiego prowadzone będą roboty porządkowe po wykonanych robotach związanych z budową i przebudową sieci kanalizacji deszczowej i przyłączeniem zbiorników retencyjnych 1b i 1c. 

Prowadzone będą roboty związane z uporządkowaniem systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok. W rejonie ulicy Jana Nepomucena Stęślickiego przy garażach oraz w parku im. Alojzego Budnioka prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji deszczowej i zabudową zbiorników retencyjnych.

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, który jest dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

W rejonie ulicy Kruczej prowadzone będą prace związane z budową kanalizacji deszczowej oraz zabudową zbiorników retencyjnych.  

W rejonie ulicy Gospodarczej i Transportowców prowadzone będą roboty związane z budową systemu odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych.

Prowadzone będą również prace majace na celu uporządkowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Brynów. W rejonie ulic Tadeusza Kościuszki, Nasypowej, Kłodnickiej i Rzepakowej prowadzone będą roboty przygotowawcze związane z budową sieci kanalizacji deszczowej i zabudową zbiorników retencyjnych.

Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap II”.

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl. Zapraszamy do odwiedzania profilu Spółki na Facebooku www.facebook.com/katowicka.infrastruktura

Informacje dotyczące procedury przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej znajdują się na stronach internetowych www.kiwk.katowice.pl oraz www.wodociagi.katowice.pl.

 

 

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.