Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

KATOWICE UPORZĄDKOWANE…

Aktualności 01.02.2016

Dobiegają końca roboty budowlane w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II – Faza II”. Do 31 grudnia 2015 r. zostało zrealizownych 97 z 99 projektów budowlanych. Obecnie prowadzone są jeszcze prace w rejonach ulic Radosnej i Barcelońskiej. Wszystkie roboty budowlane mają zostać zakończone do 31 marca 2016 r.

W wyniku realizacji Projektu zostało wybudowanych / zmodernizowanych ponad 73 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 1 km sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz został zmodernizowany ponad kilometr sieci wodociągowej. Dodatkowo wybudowano/ zmodernizowano 10 pompowni / tłoczni ścieków komunalnych.

W konsekwencji ponad 5 tysięcy nowych użytkowników ma możliwość przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.

Realizacja Projektu pozwala na zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Katowic. Dzięki temu poprawia się stan środowiska naturalnego m.in. poprzez ograniczenie nieprzyjemnych i uciążliwych zapachów, czy zredukowanie przenikania nieczystości do wód gruntowych.

Przyłączając nieruchomość do wybudowanej sieci kanalizacyjnej znacząco można wpłynąć na poprawę najbliższego otoczenia!

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, których nieruchomości zlokalizowane są na obszarze objętym Projektem do podjęcia czynności iprzyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

Projekt został dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.