Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Konkurs – po pierwszej ocenie

Aktualności 22.01.2010

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. w listopadzie 2009 roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu “Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II” w konkursie nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009 prowadzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Fundusz ten pełniąc funkcje Instytucji Pośredniczącej II-go stopnia przeprowadził ocenę formalną i merytoryczną I stopnia złożonych wniosków

W ramach konkursu 83 potencjalnych beneficjentow złożyło wnioski o dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych. 59 wniosków spośród wszystkich złożonych przeszło pozytywnie oceną formalną oraz uzyskało nie mniej niz 60% punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny projektów.

W wyniku przeprowadzonej oceny projekt “Uporzadkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II” uzyskał 47,35 pkt. i tym samym otrzymał pozytywna ocenę.

Wiceminister Środowiska w dniu 21 stycznia 2010 roku zatwierdził listy rankingowe projektów złożonych w konkursie ogłoszonym w listopadzie 2009 r. w ramach osi I i II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Lista Rankingowa jest zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.