Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA

Aktualności 01.09.2021

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o.

poszukuje osoby na stanowisko:

Inspektor ds. ochrony środowiska

Miejsce pracy: Katowice

 Zakres obowiązków:

 • prowadzenie działań Spółki oraz nadzorowanie operatora w całokształcie działań związanych z prawidłowym gospodarowaniem i utrzymaniem wszystkich oczyszczalni ścieków, będących na majątku Spółki,
 • nadzór nad prawidłową eksploatacją i gospodarką majątkiem trwałym Spółki,
 • przygotowanie i prowadzenie działań w zakresie przejmowania majątku od podmiotów zewnętrznych,
 • tworzenie ewidencji środków trwałych,
 • współpraca z operatorem systemu kanalizacyjnego w Katowicach oraz Wydziałami i jednostkami UM Katowice,
 • opracowanie planu prac w zakresie utrzymania posiadanego majątku wodociągowo – kanalizacyjnego oraz wieloletniego planu rozwoju i modernizacji posiadanych urządzeń wod.-kan.,
 • przygotowanie: specyfikacji do projektów lub budowy urządzeń wod.-kan., kalkulacji cenowych, programów funkcjonalno-użytkowych dla projektów gospodarki ściekowej, opracowań, analiz w zakresie oddziaływania na środowisko inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej,
 • udział w pracach komisji przetargowych,
 • przygotowanie wniosków o decyzje środowiskowe i decyzje lokalizacyjne dla inwestycji celu publicznego w zakresie prowadzonych inwestycji,
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie programów ochrony środowiska, adaptacji do zmian klimatu itp. oraz aglomeracji (KPOŚK itp.),
 • weryfikacja dokumentacji projektowych oraz współpraca w zakresie technicznym z wykonawcami zadań realizowanych przez Spółkę.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska lub inżynierii środowiska,
 • bardzo dobra znajomość wymagań prawa krajowego w zakresie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem Prawa Wodnego i Prawa Ochrony Środowiska,
 • znajomość procedur pozyskiwania funduszy na inwestycje ze źródeł krajowych i funduszy wspólnotowych związanych z ochroną środowiska,
 • język angielski w mowie i piśmie w stopniu komunikatywnym,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • sumienność, samodzielność i odpowiedzialność.

Oferujemy:

 • stałe zatrudnienie
 • atrakcyjne warunki finansowe
 • pracę przy realizacji ciekawych i dużych projektów
 • rozwój zawodowy

Osoby spełniające ww. kryteria, prosimy o przesłanie w terminie do 15.09.2021 r. CV oraz listu motywacyjnego na adres: kiwk@kiwk.katowice.pl z adnotacją w temacie wiadomości: REKRUTACJA_ Inspektor ds. ochrony środowiska

 

 Klauzula informacyjna

Informacja Administratora danych – pracodawcy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach przy ul. Wandy 6, tel. +48 (32) 350 -09-75 (centrala), e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl, jako pracodawca.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres e-mail: iod@kiwk.katowice.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może być odwołana w dowolnym czasie.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, wskazanym do prowadzenia procesu rekrutacji.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, tj. 4 miesiące.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania w zakresie celów objętych prawnie uzasadnionym interesem administratora), prawo do usunięcia danych osobowych i wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art.221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

 

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.