Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Planowane utrudnienia w ruchu – Kwiecień

Aktualności 12.03.2013

Trwają prace przy budowie i modernizacji katowickiej kanalizacji. Utrudnia to funkcjonowanie i organizację ruchu w mieście. Odnosi się to do ruchu pieszych i ruchu samochodowego.Poniżej przedstawiamy zakres utrudnień na które natkniemy się w miesiącu kwietniu. Utrudnienia dotyczyć będą następujących rejonów ulic i dzielnic Katowic:

 • Planowane jest zamknięcie połowy jezdni w ul.1-go Maja na wysokości od ul. Marcinkowskiego do ul. Bohaterów Monte Casino (od strony boiska Słowian). Ruch w obu kierunkach ul.1-go Maja odbywał się będzie po drugiej stronie torów tramwajowych.
 • Odtworzenia dróg i fragmentów chodników po zakończonych pracach budowy kanalizacji wystąpią w ulicach Bogucic – w ul. Kopalnianej, Ścigały, Nadgórników oraz w ul. Morawskiej, Wrocławskiej, Nowotarskiej.
 • W ul. Kossutha wystąpią punktowe rozkopy i lokalne utrudnienia związane z odtwarzaniem chodników i jezdni.
 • W Janowie zwężona miejscami będzie ul. Nad Stawem począwszy od skrzyżowania z ul. Oswobodzenia.
 • Zwężenie połówkowe wystąpi w ulicy Kijowskiej powyżej skrzyżowania z ul. Hadyny.
 • Roboty przewiertowe w chodniku ul. Panewnickiej na wysokości bud.356-358 powodować będą utrudnienia dla pieszych.
 • Po odtworzeniu nawierzchni w ulicy Kozielskiej utrudnienia w postaci zwężenia jezdni wystąpią jeszcze przy skrzyżowaniu z ul. Raciborską oraz w ul. Raciborskiej w rejonie szpitala.
 • Rozpoczną się prace odbudowy nawierzchni w ulicy Pukowca na Załężu. Jezdnia będzie zwężana etapami od parkingu przy Bocheńskiego w kierunku ul.Żeliwnej.
 • Na Zawodziu utrudnienia wystąpią w ul. Hałubki. W miesiącu kwietniu powinny być zakończone roboty po wymianie kanalizacji.
 • Całkowicie zamknięta będzie ul. Borki (Dąbrówka Mała) od ul.Korczaka w kierunku Rozdzieńskiego. W ul. Pod Młynem kładziony będzie nowy asfalt – przez kilka dni ulica będzie zamknięta dla ruchu.
 • W Szopienicach zamknięta będzie ul.Morawa od zakrętu w kierunku Sosnowca do szpitala. Odtwarzana będzie nawierzchnia jezdni. W dalszym ciągu zwężone połówkowo będą ulice: Przelotowa, Wańkowicza oraz Brynicy – od ul.Morawa do mostu. Zamknięcie ul.Obrońców Westerplatte spowodowane będzie głównie pracami odtworzenia drogi po wykonanej budowie kanalizacji. Całkowite zamknięcie jezdni wystąpi w ul. Sucharskiego i częściowo Zamenhoffa. Lokalne rozkopy będą w ul. Deszczowej oraz chodniku ul.Hallera na wysokości ul.Kuśnierskiej.
 • Zwężenie jezdni będzie w ul. Przyjaznej w rejonie szkoły i ul.Działkowej w dzielnicy Giszowiec.Wprowadzony będzie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Przewidywany zakres budowy kanalizacji to ok.300m.
 • Trwają pracę w Piotrowicach. Odtwarzana będzie jezdnia wul.Chocimskiej, która będzie zamknięta dla ruchu z możliwością dojazdu do posesji. Jednocześnie rozpoczną się prace w ul. Szurleja (zamknięcie całkowite ulicy) oraz Głuszców przy Spółdzielni Mieszkaniowej.
 • Na Podlesiujezdnie ulic Malwy i Trojoka zwężane będą etapami. Podobnie będzie w ulicy Berberysów .Wykonawcy robot deklarują przejezdność tych ulic.
 • Planowane jest też rozpoczęcie prac budowy kanalizacji w ul. Dziewanny i Kalinowej.
 • Budowa kanalizacji w ul. Karliczka powodować będzie lokalne niedogodności dla ruchu pieszego i dojazdów do bocznych ulic w tym rejonie. Utrudnione będzie dojście do pawilonów przy ul. Mysłowickiej 60.
 • W Janowie zamykane będą fragmentarycznie ulice Boliny, Strumienna, Bzów.
 • W Ligocie w ul.Kołobrzeskiej jezdnia od ul.Zielonogórskiej do „Tauron-a” będzie zwężona połówkowo. Planowane też jest zamknięcie połówkowe ul.Rzeszótki począwszy od ul.Kłodnickiej.
 • Po zmianie wykonawcy robót wznowione będą prace w rejonie ulic Przekopowej i Dobrego Urobku.
 • Na osiedlu Witosa utrudnieniem dla mieszkańców będą roboty w ul.Ossowskiego. Rozkopy wystąpią też w części chodnika przy ul.Witosa między budynkami9b- 11a oraz w zieleńcu i chodniku przy ul.Grabskiego od nr-u 5 do 15.

Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość.

Bieżące informacje o projekcie można znaleźć na stronach internetowych www.kiwk.katowice.pl iwww.kanalizacja-katowice.pl

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.