Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Podpisanie Umowy o dofinansowanie Projektu

Zdjęcie z podpisania umowy
Aktualności 30.03.2017

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o.o. informuje, że w dniu 30 marca 2017 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, została zawarta Umowa o dofinansowanie Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt obejmuje 64 zadania inwestycyjne, w tym 50 zadań budowlanych zlokalizowanych w następujących dzielnicach Katowic: Ligota-Panewniki, Dąbrówka Mała, Szopienice-Burowiec, Janów-Nikiszowiec, Giszowiec, Piotrowice-Ochojec, Zarzecze, Kostuchna, Podlesie.


W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowanych i zmodernizowanych blisko 81 km sieci kanalizacyjnych (w tym również metodą bezwykopową). Dodatkowo wykonane zostaną:
• prace na terenie oczyszczalni ścieków Panewniki, które obejmą modernizację oraz wymianę urządzeń w tym m.in. na stacji odwadniania osadu,
• prace na terenie oczyszczalni ścieków Podlesie, które obejmą modernizację oraz wymianę urządzeń w tym m.in. zabudowę na istniejącym kanale kraty wstępnej.
Przedsięwzięcie obejmie również :
• modernizację pompowni Murcki oraz budowę nowej tłoczni
• budowę kraty mechanicznej przed przepompownią ścieków Giszowiec,
• modernizację studni rozprężnych i przepompowni ścieków na terenie miasta Katowice,
• zakup specjalistycznego sprzętu dla celów obsługi zbiorczego systemu odprowadzania ścieków wraz z doposażeniem,
• wykonanie modelu hydraulicznego i monitoringu funkcjonowania sieci kanalizacyjnych.
Realizacja Projektu planowana jest na lata 2016 – 2023.
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi ponad 345 mln złotych, w tym wysokość dofinansowania wynosi ponad 175 mln złotych.

Poniżej załączamy link do relacji z podpisania Umowy.

http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,993,katowice-dostana-175-mln-zl-a-opole-73-mln-zl-na-modernizacje-oczyszczalni-sciekow.html

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.