Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Przebudowa kanalizacji w Katowicach – inwestycja trwa!

Aktualności 12.08.2011

W dniu 20 lipca 2011 roku Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. podpisała kolejny kontrakt na budowę kanalizacji w Katowicach w dzielnicach Szopienice iDąbrówka Mała. To już dwunasta umowa na roboty budowlane zawarta z Wykonawcami wramach dotacji uzyskanej zFunduszu Spójności na realizację projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II”.

W ubiegłym roku rozpoczęła się modernizacja oczyszczalni ścieków w Panewnikach izawarto umowy na realizacje kanalizacji w Śródmieściu, na Załęskiej Hałdzie, Załężu iBrynowie, na os. Paderewskiego i Witosa, Zawodziu, Wełnowcu i Józefowcu, Koszutce iwBogucicach.

W pierwszej połowie bieżącego roku podpisano następne umowy z Wykonawcami prac wpołudniowych dzielnicach Katowic. Budową i remontami objęta jest kanalizacja w dzielnicach Piotrowice, Ochojec, Panewniki, Ligota, Kostuchna, Murcki, Podlesie i Zarzecze. Ponadto rozpoczęła się modernizacja oczyszczalni ścieków w Podlesiu.

Do realizacji pozostaje jeden kontrakt, dla którego ogłoszenie przetargu planowane jest wnajbliższym czasie. Obszar objęty powyższym zadaniem dotyczy rejonu ulic Obrońców Westerplatte, Morawy i Siewnej.

Projekt przebudowy kanalizacji w Katowicach jest już mocno zaawansowany. Roboty trwają równocześnie wkilkunastu miejscach. Część odcinków kanalizacji została zrealizowana i przekazana do eksploatacji. Pomimo tego, że duża część projektu jest realizowana tradycyjnymi metodami wykopu otwartego, to organizując ruch w mieście bierze się pod uwagę, by prace były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców.

Nie jest możliwe całkowite uniknięcie uciążliwych rozkopów przy realizacji budowy kanalizacji. Wszyscy wiemy, że zamknięty pas ruchu powoduje określone niedogodności.

W wielu punktach miasta udaje się uniknąć lub mocno ograniczyć przeszkody komunikacyjne. Andrzej Cebula Członek Zarządu w Katowickiej Infrastrukturze Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp.zo.o. – miejskiej spółki odpowiedzialnej za przebudowę, tłumaczy: Prace w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II” mocno się różnią od tych zprzed lat. Dziś można położyć nawet 400 metrów kanalizacji robiąc jedynie dwa punktowe wykopy. To możliwe dzięki nowoczesnym technologiom, jakim jest mikrotuneling czy przewiert sterowany, których zastosowanie umożliwia prowadzenie inwestycji bezwykopowo. Mikrotuneling to technologia, która pozwala budować kanalizację drążąc tunel i wykonując znaczną część pracy pod ziemią a co za tym idzie jak najmniej uszkadzając nawierzchnię – wyjaśnia Andrzej Cebula. W niektórych projektach zastosowanie takich technologii powoduje, że inwestycja jest tańsza, a co równie ważne, szybciej realizowana. Technologią tą można zbudować kanalizację sanitarną i deszczową w terenie o intensywnej zabudowie, eliminując do minimum zakłócenia w ruchu ulicznym inaruszenie istniejących nawierzchni. Charakteryzuje się również możliwością budowy rurociągu na znacznych głębokościach, nawet w gruntach znacznie nawodnionych.

Właśnie tę metodę – zgodnie z projektem – wykorzystują Wykonawcy przy budowie odcinka kanalizacji w okolicach ulicy Moniuszki/Granicznej. Metoda przewiertu sterowanego składa się z kilku etapów. Pierwszy etap polega na wwierceniu się żerdziami wiertniczymi w grunt. W głowicy wiercącej zainstalowana jest sonda, dzięki której możliwe jest na bieżąco kontrolowanie i koordynowanie trasy przewiertu. W drugim etapie głowica wiercąca zostaje zdemontowana a na jej miejsce montowany jest osprzęt służący do powiększenia średnicy otworu. W trzecim etapie następuje przeciąganie przygotowanego wcześniej odcinka rury. Zaletą wykorzystania tej metody jest m.in. ograniczenie zniszczeń w środowisku naturalnym, na powierzchni dróg, sprawna i szybka metoda układania instalacji oraz zmniejszenie zakłóceń w ruchu ulicznym.

Przewiertem sterowanym wykonaliśmy kanalizację przez teren leśny w Giszowcu, rejon osiedla Adama.

Projekt pn. “Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

www.kiwk.katowice.plwww.kanalizacja-katowice.pl

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.