Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Realizacja Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”

Aktualności 06.09.2018

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o. o. uprzejmie informuje, że na terenie Katowic rozpoczęły się roboty związane z porządkowaniem systemu gospodarowania wodami opadowymi oraz retencjonowaniem tych wód w celu ich ponownego wykorzystania.
Zadania realizowane są w ramach Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I”, dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.
Zakres Przedsięwzięcia obejmuje 6 zadań budowlanych zlokalizowanych w następujących dzielnicach Katowic: Piotrowice, Brynów, Śródmieście, Dąb, Wełnowiec, Szopienice, Dąbrówka Mała.
Zadania obejmować będą m.in. na budowę, przebudowę, renowację i modernizację sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę podziemnych zbiorników retencyjnych, a także zjazdów i dróg manewrowych związanych z obsługą zbiorników.
W ramach Projektu wybudowanych zostanie 11 podziemnych zbiorników retencyjnych (żelbetowych i rurowych). Zastosowane w ramach Przedsięwzięcia rozwiązania techniczne umożliwią jednorazowe zretencjonowanie blisko 6,5 tyś. m3 wód opadowych oraz ich ewentualne wykorzystanie do celów komunalnych, np. do podlewania zieleni miejskiej, zmywania powierzchni ulic, placów czy chodników. Projekt obejmuje również budowę, przebudowę i remont sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości ponad 7 km. Powierzchnia objęta systemem zagospodarowania wód opadowych wyniesie 2,56 km2.
Realizacja Projektu planowana jest na lata 2017 – 2023.
Zgodnie z Umową o dofinansowanie, planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 63 911 077,56 PLN.
Spółce zostało przyznane dofinansowanie z Funduszu Spójności do kwoty 32 657 078,51 PLN.

Na dzień 06 września br. Spółka zawarła dwie Umowy z Wykonawcami robót na realizację zadań budowlanych w ramach Projektu.

Aktualnie prowadzone są roboty przygotowawcze w dzielnicy Piotrowice, w rejonie ulicy Zdrowej wzdłuż chodnika przy targu – łącznik ul. Zdrowej z ul. Spokojną oraz w terenach przyległych do ulicy Tyskiej. Roboty prowadzone są w zakresie inwestycji pn. Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w zlewni osiedla Odrodzenia, ul. Radockiego i Bażantów w Katowicach, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie odprowadzania wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej w Katowicach
Wykonawcą zadania jest Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Inżynieryjnych SANEL sp. z o.o., z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
Kierownikiem Budowy jest Pana Marek Skutta.
Inspektorem Nadzoru z ramienia inwestora jest Andrzej Tarnawski.
Zakres zamówienia obejmuje:
a. wykonanie ok. 376 m kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o średnicy DN200-800 mm wraz z obiektami sieciowymi tj. studniami rewizyjnymi betonowymi o średnicach DN1000-2000,
b. budowę 3 układów podziemnych żelbetowych zbiorników retencyjnych, które zapewniają stałe retencjonowanie wody na poziomie 35% o następujących parametrach:
• rejon ul. Tyskiej, ul. Spokojnej i ul. Zdrowej – podziemny zbiornik retencyjny nr 1 o pojemności 1540,0 m3,
• ul. Marcina Radockiego, w rejonie skrzyżowania z ul. Spokojną – podziemny zbiornik retencyjny nr 1a o pojemności 229,0 m3,
• ul. Marcina Radockiego, w rejonie skrzyżowania z ul. Motyli – podziemny zbiornik retencyjny nr 1b o pojemności 621,0 m3, oraz zbiornik retencyjny 1c o pojemności 185,0 m3,
c. wykonanie zjazdów do zbiorników i miejsc postojowych z elementami zagospodarowania terenu.

Przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności i utrudnienia z tym związane. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Więcej informacji o realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycjach możecie Państwo uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu 32 350 00 75 lub elektronicznie, wysyłając zapytanie na adres e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl.

Zapraszamy do odwiedzania profilu Spółki na Facebooku www.facebook.com/katowicka.infrastruktura

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.