Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 (zwanego dalej Rozporządzeniem UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul Wandy 6.
 2. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, kontakt: e-mail  iod@kiwk.katowice.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  realizacji celów statutowych Spółki, w tym w szczególności realizacji projektów związanych uporządkowaniem gospodarki ściekowej w Katowicach i gospodarowaniem wodami opadowymi w Katowicach.
 4. Spółka nie przewiduje możliwości przekazywania Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Okręg Gospodarczy określony w Rozporządzeniu UE.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, organy prowadzące postępowanie administracyjne i strony postępowania administracyjnego, w oparciu o stosowne umowy: wykonawcy robót budowlanych, biura projektowe, notariusze, kancelarie prawne, rzeczoznawcy majątkowi, biegli sądowi, geodeci.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadania inwestycyjnego oraz okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji dokumentów.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 8. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólne rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zgodnie z art. 77.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem zawarcia umowy ze Spółką.
 11. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 Rozporządzenia UE.
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.