Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

RODO

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 (zwanego dalej Rozporządzeniem UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję że:

 

1.      Administratorem Pani/Pana danych jest Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul Wandy 6.

2.      Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, kontakt: e-mail  iod@kiwk.katowice.pl.

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i  realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie, modernizacji systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w mieście Katowice.

4.      Spółka nie przewiduje możliwości przekazywania Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Okręg Gospodarczy określony w Rozporządzeniu UE.

5.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, organy prowadzące postępowanie administracyjne i strony postępowania administracyjnego, w oparciu o stosowne umowy: wykonawcy robót budowlanych, biura projektowe, notariusze, kancelarie prawne, rzeczoznawcy majątkowi, biegli sądowi, geodeci.

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadania inwestycyjnego oraz okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji dokumentów.

7.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8.      Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólne rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zgodnie z art. 77.

10.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem zawarcia umowy ze Spółką.

11.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 Rozporządzenia UE.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.