Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU „UPORZĄDKOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI W KATOWICACH – ETAP I” PODPISANA

Aktualności 01.09.2017

W dniu 31.08.2017 r. Spółka Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowę o dofinansowanie Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I” w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych na terenie Miasta Katowice oraz retencjonowanie tych wód w celu ich ponownego wykorzystania.
Zakres prac obejmuje m.in. budowę, przebudowę, renowację i modernizację sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę podziemnych zbiorników retencyjnych, a także zjazdów i dróg manewrowych związanych z obsługą zbiorników. Inwestycja została podzielona na sześć zadań budowlanych zlokalizowanych w rejonach: osiedla Odrodzenia, ulicy Radockiego, ulicy Bażantów, ulicy Dudy-Gracza, osiedla Zgrzebnioka, ulicy Dytrycha, ulicy Pod Młynem, ulicy Milowickiej, osiedla Widok, ulicy Dunikowskiego, ulicy Stęślickiego oraz ulicy Morawa.
W rezultacie powstaną nowe elementy infrastruktury zbierającej, retencjonującej i odprowadzającej wody opadowe, co będzie skutkować odciążeniem istniejących kolektorów, usunięciem przyczyn zalewania terenów znajdujących się w zasięgu sieci kanalizacji deszczowej oraz możliwością ponownego wykorzystania zretencjonowanych wód do celów komunalnych. Do realizacji zadań zostaną zastosowane nowoczesne technologie, w tym technologie bezwykopowe.
W ramach Projektu wybudowanych zostanie 11 podziemnych zbiorników retencyjnych (żelbetowe i rurowe) o łącznej pojemności prawie 6,5 tyś m3. Zretencjonowana w zbiornikach woda będzie mogła zostać wykorzystana np. do podlewania zieleni miejskiej. Projekt obejmuje również budowę, przebudowę oraz remont łącznie ponad 7 km sieci kanalizacji deszczowej.
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I” wynosi 63 911 077,56 PLN. Spólce zostało udzielone dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie nie większej niż 32 657 078,51 PLN.

             

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.