Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Utrudnienia w ruchu – Czerwiec

Aktualności 22.05.2014

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. realizuje projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II – Faza II”. Jego celem jest budowa sieci kanalizacyjnych, które pozwolą na zapewnienie skutecznego i efektywnego odprowadzania i oczyszczania ścieków. Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Poniżej przedstawiamy zakres utrudnień w ruchu, które wystąpią w czerwcu 2014 r.

Utrudnienia będą dotyczyć następujących dzielnic i ulic Katowic:

  • Janów

W związku z prowadzonymi robotami zwężone połówkowo będą ulice: Oswobodzenia (w okolicy skrzyżowania z ul. Nad Stawem – od 09.06.2014 r.), Zamkowa, Leśnego Potoku. Fragmentami zamykana będzie ul. Nad Stawem.

  • Os. Witosa

Po wykonanych pracach związanych z budową kanalizacji odtwarzana będzie jezdnia w ulicy Witosa na wysokościbudynków numer 26 i 28.

  • Brynów

Zamknięta (z możliwością dojazdu do posesji) będzie ul. Szadoka. Zwężony będzie przejazd w rejonie skrzyżowania ul. Załęskiej z ul. Szadoka.

  • Piotrowice

Kończone powinny być prace związane z odbudową nawierzchni w ul. Zdrowej
i ul. Spółdzielczości. Ulice: Leśna, Szenwalda, Jaśminowa, Glebowa zamknięte będą połówkowo w związku z trwającymi pracami kanalizacyjnymi. Ul. Odrodzenia zamknięta będzie na całej szerokości. W ul. Tetmajera od numeru 48 planowana jest rozpoczęcie budowy kanalizacji.

  • Zarzecze

Zwężenia jezdni wystąpią w ul. Pstrągowej. Obowiązywał tu będzie ruch wahadłowy. Całkowicie zamknięta będzie ul.Sandacza,z możliwością przejazdu w godzinach rannych lub popołudniowych.

  • Podlesie

Utrudnienia związane z budową kanalizacji, a później z odtworzeniem nawierzchni wystąpią w ul. Żurawinowej oraz bocznych od ul. Stabika: Siedliska (dalszy ciąg prac), Matki Teresy z Kalkuty, Orzechowej, Jemiołowej i dojazdowych do Stabika. Planowane jest rozpoczęcie prac w ul. Truskawkowej orazul. Rezedowej. Kontynuowane będą prace w ul. Dziewanny gdzie front prowadzonych robót przesuwał się będzie w kierunku ul. Wilczewskiego.Budowa kanalizacji w ul. Stabika przy skrzyżowaniu z ul. Armii Krajowej wymuszać będzie wprowadzenie nowej tymczasowej organizacji ruchu w tym rejonie. Objazdy prowadzone będą ul. Kalinową i ul. Czeremchową. Po zakończeniu prac w ul. Stabika planowane jest rozpoczęcie robót w ul. Kalinowej oraz w ul. Armii Krajowej między ul. Pijarską
a ul. Stabika. Również w ul. Armii Krajowej, na wysokości budynków od numeru 419 do 447, prace budowy kanalizacji będą wykonywane w większości metodą bezwykopową, część robót prowadzona będzie także w poboczu ulicy oraz w chodnikach. Kontynuowane będą roboty w ul. Marzanny.

  • Giszowiec

Na Osiedlu Adama wykonywane będą głównie prace związane z odbudową jezdni, chodników i ciągów komunikacyjnych po wykonanych robotach związanych z budową kanalizacji. Dotyczy to ulicy Sosnowej w rejonie budynków numer od 1 do 17 oraz 21a, 21b, 21c, 21d. W ul. Mysłowickiej odtwarzane będą parkingi przy budynkach od numeru 37 do 43.

  • Nikiszowiec

Miejscowe utrudnienia występować będą w ul. Ficka i ul. Garbarskiej gdzie zachowana będzie przejezdność bez wierzchniej warstwy asfalowej. Ul. Czechowa i ul. Giszowiecka zamknięte będą połówkowo. W rejonie skrzyżowania ul. Oswobodzenia i ul. Szopienickiej wystąpią utrudnienia dla pieszych w związku z prowadzonymi pracami w pasie chodnika. Na wysokości Galerii Szyb Wilson, w ul. Oswobodzenia, jezdnia będzie zamknięta połówkowo. Podobne utrudnienia wystąpią w ul. Kulika, na osiedlu Kolonia Wysockiego.

W związku z utrudnieniami spowodowanymi realizacją budowy i przebudowy systemu kanalizacyjnego miasta Katowice prosimy mieszkańców o wyrozumiałość.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.