Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Utrudnienia w ruchu – Lipiec

Aktualności 17.06.2014

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. realizuje projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II – Faza II”. Jego celem jest budowa sieci kanalizacyjnych, które pozwolą na zapewnienie skutecznego i efektywnego odprowadzania i oczyszczania ścieków. Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Poniżej przedstawiamy zakres utrudnień w ruchu, które wystąpią w lipcu 2014 r.

Utrudnienia będą dotyczyć następujących dzielnic i ulic Katowic:

  • Janów

W związku z prowadzonymi robotami zwężona połówkowo będzie ulica Leśnego Potoku.Ulica Nad Stawem zamykana będzie etapami na całej szerokości.

  • Piotrowice

Ulica Leśna zamknięta będzie połówkowo, od ulicy Nad Jarem do ulicy Odrodzenia. Ulica Glebowa zamknięta będzie całkowicie (z możliwością dojazdu do posesji). W ulicy Jaśminowej wykonywane będą roboty odtworzenia drogi. W ulicy Tetmajera, od dolnej jej części w kierunku ul. Jankego, planowana jest budowa kanalizacji.

  • Zarzecze

W ulicy Grota Roweckiego kanalizacja budowana będzie w granicy chodnika i jezdni, od skrzyżowania z ulicą Leszczy w kierunku Podlesia. Na skrzyżowaniu ulicy Pstrągowej i Wędkarskiej trwać będą prace końcowe i porządkowe po robotach budowy kanalizacji.

  • Podlesie

Utrudnienia związane z budową kanalizacji, a później z odtworzeniem nawierzchni wystąpią w ulicy Żurawinowej oraz bocznych od ulicy Stabika: Siedliska (dalszy ciąg prac), Matki Teresy z Kalkuty oraz Jemiołowej. Planowane jest rozpoczęcie prac w ulicy Truskawkowej oraz Rezedowej. W ulicy Żurawinowej planowane jest rozpoczęcie robót odtworzenia jezdni. Kontynuowane będą prace w ulicy Dziewanny, gdzie front prowadzonych robót rozpoczynał się będzie od skrzyżowania z ulicą Wilczewskiego.

Kontynuowane będą prace w rejonie skrzyżowania ulicy Stabika i Armii Krajowej, gdzie roboty prowadzone będą na styku jezdni i chodnika. W ulicy Armii Krajowej zachowany będzie ruch dwukierunkowy, jednak wystąpić mogą lokalne zwężenia pasa jezdni. Na wysokości budynków od numeru 404 do 423, prace budowy kanalizacji będą wykonywane w większości metodą bezwykopową, część robót prowadzona będzie w poboczu ulicy, w chodnikach oraz przy skrzyżowaniu z ulicą Begonii.

Zwężona połówkowo będzie ulica Hierowskiego. Front robót przesuwał się będzie od ulicy Szarych Szeregów do ulicy Pijarskiej.

Rozpoczną się prace w ulicy Kalinowej, które wykonywane będą w górę ulicy, począwszy od ulicy Stabika. Kończone powinny byćprace w ulicy Marzanny, w tym odtworzenie jezdni.

  • Giszowiec

Na Osiedlu Adama, w ulicy Sosnowej i Barbórki, wykonywane będą głównie prace końcowezwiązane z porządkowaniem jezdni, chodników i ciągów komunikacyjnych po wykonanych robotach. Przy garażach, lokalnym utrudnieniem, w okolicy skrzyżowania ulicy Mysłowickiej i Szopienickiej będą roboty przewiertowe.

  • Nikiszowiec

Miejscowe utrudnienia występować będą w ulicy Ficka i Garbarskiej gdzie zachowana będzie przejezdność bez wierzchniej warstwy asfaltowej. Ulice Czechowa i Giszowiecka zamknięte będą połówkowo. W ulicy Oswobodzenia wystąpi połówkowe zamknięcie jezdni, od skrzyżowania z ulicą Szopienicką, w kierunku Janowa. Podobne zamknięcie jezdni wystąpi w ulicy Kulika w Kolonii Wysockiego.

W związku z utrudnieniami spowodowanymi realizacją budowy i przebudowy systemu kanalizacyjnego miasta Katowice prosimy mieszkańców o wyrozumiałość.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.