Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Utrudnienia w ruchu – Luty

Aktualności 29.01.2015

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. realizuje projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II – Faza II”. Jego celem jest budowa sieci kanalizacyjnych, które pozwolą na zapewnienie skutecznego i efektywnego odprowadzania i oczyszczania ścieków. Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Poniżej przedstawiamy zakres utrudnień w ruchu, które wystąpią w lutym 2015 r.

Utrudnienia będą dotyczyć następujących dzielnic i ulic Katowic:

  • Janów

W związku z prowadzonymi robotami budowy kanalizacji zwężone połówkowo będą ulice:Grodowa (od numeru 13 do ulicy Leśnego Potoku), Leśnego Potoku (od numeru 3 do 10,od numeru 65 do 75 oraz od numeru 24 do ulicy Grodowej). W ulicy Oswobodzenia prace wykonywane będą od numeru 78 do 106. Po zakończeniu prac w tych ulicach odtwarzane będą drogi i chodniki.

  • Ochojec

W ulicy Leśnej i Grzybowej jezdnia zwężona będzie połówkowo. Po wykonanych pracach budowy kanalizacji, odtwarzane będą jezdnie i chodniki. Utrudnienia wystąpią przy dojeździe do posesji w ulicy Jaśminowej – bocznej.

  • Kostuchna

Kontynuowane będą prace w ulicy Dziewanny, gdzie po zakończonych robotach budowy kanalizacji wykonywane będą prace odbudowy nawierzchni. Po zabudowaniu krawężników, od ulicy Stabika w górę ulicy Dziewanny, wykonywana będzie nowa nawierzchnia z kostki betonowej. Prace budowy kanalizacji i odbudowy nowej nawierzchni drogi wykonywane będą też w rejonie skrzyżowania ulicy Kalinowej z Czeremchową.

  • Nikiszowiec

W związku z pracami budowy kanalizacji w ulicy Odrowążów obowiązywać będzie całkowite zamknięcie jezdni na odcinku od ulicy Czechowa do ulicy Giszowieckiej. Również całkowicie zamknięta będzie ulica Giszowiecka od ulicy Ficka do ulicy Św. Anny. Połówkowo zamknięta będzie ulica Św. Anny oraz ulica Czechowa, od ulicy Ficka do ulicy Św. Anny. W Kolonii Wysockiego połówkowe zajęcie jezdni dotyczyło będzie ulic: Braci Woźniaków, Kulika oraz Szopienickiej w rejonie wiaduktu.

  • Brynów

W ulicy Załęskiej, przy budynkach numer 43 i 45, mogą wystąpić lokalne utrudnienia dla ruchu pieszych i dojazdach do posesji.

  • Dąbrówka Mała

W ulicy gen. Le Ronda wykonywane będą roboty renowacyjne kanalizacji. Może powodować to lokalne utrudnienia dla ruchu pieszych i pojazdów w części między ulicą Strzelców Bytomskich a przejazdem kolejowym.

W związku z utrudnieniami spowodowanymi realizacją budowy i przebudowy systemu kanalizacyjnego miasta Katowice prosimy mieszkańców o wyrozumiałość.

Bieżące informacje o projekcie można uzyskać na stronach internetowych www.kiwk.katowice.pl i www.kanalizacja-katowice.pl, a także kontaktując się z nami pod adresem e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl lub numerem telefonu (32) 350 00 75.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.