Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Utrudnienia w ruchu – Marzec

Aktualności 16.02.2015

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. realizuje projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II – Faza II”. Jego celem jest budowa sieci kanalizacyjnych, które pozwolą na zapewnienie skutecznego i efektywnego odprowadzania i oczyszczania ścieków. Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Poniżej przedstawiamy zakres utrudnień w ruchu, które wystąpią w marcu 2015 r.

Utrudnienia będą dotyczyć następujących dzielnic i ulic Katowic:

  • Janów

W związku z prowadzonymi robotami budowy kanalizacji zwężone połówkowo będą ulice: Grodowa (od numeru 13 do ulicy Leśnego Potoku), Leśnego Potoku (od numeru 65 do 75). W ulicy Oswobodzenia prace wykonywane będą od numeru 78 do 106 oraz od numeru 85 do 89. Po budowie kanalizacji w tych ulicach odtwarzane będą drogi i chodniki.

  • Ochojec

W ulicy Leśnej i ulicy Grzybowej jezdnia zwężona będzie połówkowo. Po wykonanych pracach budowy kanalizacji, odtwarzane będą jezdnie i chodniki. Utrudnienia wystąpią przy dojeździe do posesji w ulicy Jaśminiowej – bocznej.

  • Kostuchna

Kontynuowane będą prace w ulicy Dziewanny, gdzie po zakończonych robotach budowy kanalizacji wykonywane będą prace odbudowy nawierzchni. Po zabudowaniu krawężników, od środkowej części ulicy Dziewanny w kierunku ulicy Stabika, układana będzie nowa nawierzchnia z kostki betonowej. Prace budowy kanalizacji i odbudowy nawierzchni jezdni wykonywane będą w ulicy Czeremchowej, natomiast w ulicy Kalinowej kontynuowane będą roboty związane z odbudową drogi.

  • Nikiszowiec

W związku z pracami budowy kanalizacji w ulicy Odrowążów obowiązywać będzie całkowite zamknięcie jezdni na odcinku od ulicy Czechowa do ulicy Giszowieckiej. Również całkowicie zamknięta będzie ulica Giszowiecka, od ulicy Ficka do ulicy Św. Anny, a w dalszej kolejności od ulicy Św. Anny w kierunku ulicy Krawczyka. Całkowicie zamknięta będzie ulica Czechowa, od ulicy Ficka do ulicy Janowskiej.

W Kolonii Wysockiego, w ulicy: Kulika, Braci Woźniaków i Szopienickiej odtwarzane będą nawierzchnie jezdni. Ulica boczna Szopienicka, w rejonie sklepu „Żabka”, zamknięta będzie połówkowo ze względu na wykonywane wykopy pod budowę kanalizacji.

  • Brynów

W ulicy Załęskiej i Stromej budowana będzie nowa sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wykopy wykonywane będą w poboczu jezdni ulicy Załęskiej na wysokości budynku numer 32. Równolegle budowa kanalizacji prowadzona będzie w rejonie budynków numer 1b,3b, a w następnie przy budynkach numer 3a i 3 od strony torów kolejowych.

  • Dąbrówka Mała

W ulicy gen. Le Ronda wykonywane będą roboty renowacyjne kanalizacji. Może powodować to lokalne utrudnienia dla ruchu pieszych i pojazdów w części między ul.Strzelców Bytomskich a przejazdem kolejowym.

W związku z utrudnieniami spowodowanymi realizacją budowy i przebudowy systemu kanalizacyjnego miasta Katowice prosimy mieszkańców o wyrozumiałość.

Bieżące informacje o projekcie można uzyskać na stronach internetowych www.kiwk.katowice.pl i www.kanalizacja-katowice.pl , a także kontaktując się z nami pod adresem e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl lub numerem telefonu (32) 350 00 75.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.