Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Utrudnienia w ruchu – Październik

Aktualności 22.09.2014

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. realizuje projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II – Faza II”. Jego celem jest budowa sieci kanalizacyjnych, które pozwolą na zapewnienie skutecznego i efektywnego odprowadzania i oczyszczania ścieków. Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Poniżej przedstawiamy zakres utrudnień w ruchu, które wystąpią w październiku 2014 r.

Utrudnienia będą dotyczyć następujących dzielnic i ulic Katowic:

  • Janów

W związku z prowadzonymi pracami budowy kanalizacji zwężone połówkowo będą ulice: Leśnego Potoku, Oswobodzenia (od ulicy Lwowskiej do Leśnego Potoku), Grodowa (od ulicy Zamkowej do ulicy Leśnego Potoku). Następnie odbudowywane będą nawierzchnie dróg i chodników.

  • Piotrowice

Ulica Leśna zamknięta będzie połówkowo, od ulicy Nad Jarem do ulicy Odrodzenia. Podobnie zamknięta będzie ulica Glebowa. W ulicy Jaśminowej wykonywane będą roboty odtworzenia poboczy i chodników. Ulica Odrodzenia zamykana będzie etapami, od ulicy Leśnej do ulicy Wesołej.

  • Podlesie

Po zakończeniu prac odbudowy dróg planowane jest porządkowanie terenu bocznych ulic od ulicy Stabika tj. ulic: Siedliska, Jemiołowej, Matki Teresy z Kalkuty, bocznej Stabika numer 33 i 29, a także Rezedowej i Mieczyków – po przeciwnej stronie Rowu Podleskiego. Kontynuowane będą prace w ulicy Dziewanny, gdzie po robotach budowy kanalizacji wykonywane będą prace odbudowy drogi. Zamknięta połówkowo, na długości ok. 50 m, będzie ulica Wilczewskiego, w rejonie skrzyżowania z ulicą Dziewanny. Prace kontynuowane będą również w ulicy Armii Krajowej, gdzie roboty wykonywane będą na styku jezdni i chodnika, na wysokości budynków od numeru 251 do 273. Wystąpić mogą tu lokalne zwężenia pasa jezdni, jednak zachowany będzie dwukierunkowy ruch w tej ulicy. Front robót przesuwał się będzie w kierunku ulicy Pijarskiej.

W ulicy Kalinowej prace budowy kanalizacji i odbudowy nowej nawierzchni wykonywane będą w górę ulicy, a następnie w ulicy Czeremchowej.

  • Giszowiec

Przy skrzyżowaniu ulicy Szopienickiej z ulicą Mysłowicką prace budowy kanalizacji wykonywane będą w pasie chodnika, na długości ok. 50 m. W ulicy Mysłowickiej roboty prowadzone będą w rejonie postoju taksówek, przy ulicy Karliczka.

  • Nikiszowiec

W ulicy Odrowążów i Giszowieckiej, w związku z pracami budowy kanalizacji, obowiązywać będzie połówkowe zamknięcie ulic, a w dalszym etapie całkowite ich zamknięcie. W rejonie skrzyżowania ulicy Szopienickiej i Oswobodzenia prace porządkowe wykonywane będą w pasie chodnika ulicy Szopienickiej, od szkoły do budynku numer 62. Na osiedlu Kolonia Wysockiego odtwarzana będzie nawierzchnia w ulicy Kulika i ulicy Braci Woźniaków.

  • Brynów

Planowane jest rozpoczęcie prac budowy kanalizacji w ulicy Załęskiej, gdzie wprowadzony będzie ruch wahadłowy lub alternatywnie całkowite zamknięcie drogi z wprowadzeniem objazdu ulicy.

W związku z utrudnieniami spowodowanymi realizacją budowy i przebudowy systemu kanalizacyjnego miasta Katowice prosimy mieszkańców o wyrozumiałość.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.