Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Utrudnienia w ruchu – Sierpień

Aktualności 14.07.2014

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. realizuje projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II – Faza II”, którego celem jest budowa sieci kanalizacyjnych, pozwalających na zapewnienie skutecznego i efektywnego odprowadzania i oczyszczania ścieków. Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Poniżej przedstawiamy zakres utrudnień w ruchu, które wystąpią w sierpniu 2014 r.

Utrudnienia będą dotyczyć następujących dzielnic i ulic Katowic:

  • Janów

W związku z prowadzonymi robotami zwężone połówkowo będą ulice Leśnego Potoku i Grodowa.

  • Piotrowice

Ulica Leśna zamknięta będzie połówkowo, od ulicy Nad Jarem do ulicy Odrodzenia. Ulica Glebowa oraz Jaśminowa zamknięta będzie całkowicie (z możliwością dojazdu do posesji). W ulicy Jaśminowej wykonywane będą roboty związane z odtworzeniem drogi. W ulicy Tetmajera, od dolnej jej części w kierunku ulicy gen. Z. Waltera – Jankego, prowadzone będą prace związane z budową kanalizacji.

  • Zarzecze

Kontynuowane będą prace w ulicy Jaskrów i Bukszpanowej, ulice te będą zamknięte połówkowo.

  • Podlesie

Utrudnienia związane z budową kanalizacji, a później z odtworzeniem nawierzchni wystąpią w ulicy Matki Teresy z Kalkuty, Truskawkowej oraz Rezedowej. Kontynuowane będą prace w ulicy Dziewanny, gdzie front prowadzonych robót rozpoczynał się będzie od skrzyżowania z ulicą Wilczewskiego.

Prace kontynuowane będą w rejonie skrzyżowania ulicy Stabika i Armii Krajowej, gdzie roboty wykonywane będą na styku jezdni i chodnika. W ulicy Armii Krajowej zachowany będzie ruch dwukierunkowy, jednak wystąpić mogą lokalne zwężenia pasa jezdni w miejscach wykonywanych przekroczeń ulicy. Na wysokości budynków od numeru 404 do 423, w poboczach ulicy, wykonywane będą roboty porządkowe po zakończeniu prac związanych z budową kanalizacji.

Zwężona połówkowo będzie ulica Hierowskiego. Front robót przesuwał się będzie od ulicy Szarych Szeregów do ulicy Pijarskiej. Wykonywane będą prace w ulicy Kalinowej, począwszy od ulicy Stabika w górę ulicy.

  • Nikiszowiec

W związku z budową kanalizacji całkowicie zamknięta będzie ulica Ficka i Garbarska. Ulice: Czechowa, Odrowążów i Giszowiecka zamykane będą połówkowo, podobnie jak ulice Kulika, Braci Woźniaków oraz Oswobodzenia.

W związku z występującymi utrudnieniami spowodowanymi budową lub przebudową systemu kanalizacyjnego miasta Katowice prosimy mieszkańców o wyrozumiałość.

Bieżące informacje o projekcie można znaleźć na stronach internetowych www.kiwk.katowice.pl iwww.kanalizacja-katowice.pl

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.