Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Utrudnienia w ruchu – Sierpień

Aktualności 17.07.2015

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. realizuje projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II – Faza II”. Jego celem jest budowa sieci kanalizacyjnych, które pozwolą na zapewnienie skutecznego i efektywnego odprowadzania i oczyszczania ścieków. Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Poniżej przedstawiamy zakres utrudnień w ruchu, które wystąpią w sierpniu 2015 r.

Utrudnienia będą dotyczyć następujących dzielnic i ulic Katowic:

 • Janów

W związku z prowadzonymi robotami zwężona etapami, połówkowo będzie ulica Oswobodzenia od budynku numer 73 do numeru 85. Po budowie kanalizacji w ulicach tych odtwarzane będą jezdnie i chodniki.

 • Kostuchna

Prowadzona będzie budowa kanalizacji w ulicy Armii Krajowej. Inwestycja realizowana będzie w poboczu ulicy, od numeru 193 do 227. Utrudni to ruch pieszych w tym rejonie.

 • Brynów

W ulicy Stromej, po zakończeniu budowy kanalizacji, odtwarzane będą drogi dojazdowe i chodniki między budynkami.

 • Dąbrówka Mała

Kontynuowane będą roboty budowy kanalizacji w ulicy Grzegorzka między budynkami numer 23, 25 oraz 27. Powodować będzie to utrudnienie dla ruchu pieszych w tym rejonie.

 • Panewniki

Budowana będzie kanalizacja w ulicy Wietnamskiej, od numeru 59, w kierunku 59 L, do ulicy Gromadzkiej. W związku z tym ulica zamykana będzie etapami.

 • Piotrowice

Kontynuowane będzie budowa kanalizacji w ulicy Skrzypów. Prace wykonywane będą od numeru 1 do 13. Utrudni to ruch pieszych i dojazdy do posesji mieszkańcom tej okolicy. Utrudnieniem w poboczu ulicy Szewskiej będzie komora przewiertowa, a także wykop w związku z budową kanalizacji do posesji usytuowanych między ulicą Szewską a Zdrową.

 • Murcki

W ulicy Samsonowicza rozpoczną się roboty budowy kanalizacji w rejonie budynków numer 25, 27 oraz 29. Prace wykonywane będą też w przyległych drogach osiedlowych.

 • Zawodzie

W ulicy Bohaterów Monte Cassino kanalizacja będzie poddawana renowacji tzw. “rękawem”. Punktowe ograniczenia i utrudnienia w ruchu wystąpią na wysokości budynków od numeru 6 do 20.

 • Koszutka

W ulicy Grażyńskiego, w rejonie skrzyżowania z ulicą Sokolską, wykonywana będzie renowacja kanalizacji, co spowoduje, okresowo przy studzienkach kanalizacyjnych, punktowe utrudnienia w ruchu.

 • Wełnowiec

W ulicy Bytomskiej, na całej długości, wykonywana będzie renowacja kanalizacji metodą tzw. „rękawa”. Spowoduje to utrudnienie dla ruchu w postaci punktowych zajęć jezdni – przy istniejących studniach kanalizacyjnych.

 • Dąb

Punktowe zajęcie jezdni związane z bezwykopową renowacją kanalizacji tzw. „rękawem” wykonywane będzie w ulicach: Bukowej, od boiska do ulicy Agnieszki, Krzyżowej, od ulicy Agnieszki do ulicy Kotlarza, Szczecińskiej, od ulicy Kotlarza do ulicy Józefowskiej, Dębowej, od ulicy Lipowej do ulicy Szpitalnej.

W związku z utrudnieniami spowodowanymi realizacją budowy i przebudowy systemu kanalizacyjnego miasta Katowice prosimy mieszkańców o wyrozumiałość.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.