Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Utrudnienia w ruchu – Styczeń

Aktualności 22.12.2014

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. realizuje projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II – Faza II”. Jego celem jest budowa sieci kanalizacyjnych, które pozwolą na zapewnienie skutecznego i efektywnego odprowadzania i oczyszczania ścieków. Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Poniżej przedstawiamy zakres utrudnień w ruchu, które wystąpią w styczniu 2015 r.

Utrudnienia będą dotyczyć następujących dzielnic i ulic Katowic:

  • Janów

W związku z prowadzonymi robotami budowy kanalizacji zwężone połówkowo będą ulice:Grodowa (od numeru 13 do ulicy Leśnego Potoku), Leśnego Potoku (na odcinku od ulicy Niwnej do ulicy Grodowej), Oswobodzenia (od numeru 85 do 78). Po zakończeniu prac w tych ulicach odtwarzane będą drogi i chodniki. Jezdnia odtwarzana będzie też w części ulicy Leśnego Potoku odnumeru 65 do 86.

  • Ochojec

W ulicy Leśneji Grzybowej jezdnia zwężona będzie połówkowo. Po wykonanych pracach budowy kanalizacji, odtwarzane będą jezdnie i chodniki. Utrudnienia wystąpią przy dojeździe do posesji w ulicy Jaśminiowej-bocznej.

  • Kostuchna

Kontynuowane będą prace w ulicy Dziewanny, gdzie po zakończonych robotach budowy kanalizacji wykonywane będą prace odbudowy nawierzchni. Po zabudowaniu krawężników, od ulicy Stabika w górę ulicy Dziewanny, wykonywana będzie nowa nawierzchnia z kostki betonowej. Pracebudowy kanalizacji i budowy nowej nawierzchni drogi wykonywane będą też w ulicy Kalinowej, a następnie w ulicy Czeremchowej.

  • Nikiszowiec

W związku z pracami w ulicy Odrowążów obowiązywać będzie całkowite zamknięcie jezdni na odcinku od ulicy Czechowa do ulicy Giszowieckiej, podobnie jak w ulicy Giszowieckiej, od ulica Ficka do ulicy Św. Anny. Połówkowo zamknięta będzie ulica Św. Anny, gdzie obowiązywał będzie ruch wahadłowy. Na osiedlu Kolonia Wysockiego połówkowe zajęcie jezdni dotyczyło będzie ulic: Braci Woźniaków, Kulika oraz ulicy Szopienickiej w rejonie wiaduktu.

  • Brynów

Prace budowy kanalizacji wykonywane będą w ulicy Załęskiej. Jezdnia tu zamykana będzie fragmentami połówkowo oraz obowiązywał będzie ruch wahadłowy. Utrudnienia w postaci wykopów wystąpić mogą w sąsiedztwiebudynków numer 43 i 45.

  • Dąbrówka Mała

W ulicy gen. Le Ronda wykonywane będą roboty renowacyjne kanalizacji. Może powodować to lokalne utrudnienia dla ruchu pieszych i pojazdów w części między ulicą Strzelców Bytomskich, a przejazdem kolejowym.

W związku z utrudnieniami spowodowanymi realizacją budowy i przebudowy systemu kanalizacyjnego miasta Katowice prosimy mieszkańców o wyrozumiałość.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.