Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Zamówienia publiczne

FILTRACJA ZAMÓWIEŃ Wyczyść filtrację

Ilość zamówień: 62

 • Data
 • Rodzaj zamówienia
  Dostawa
  Robota budowlana
  Usługa
 • Podstawa prawna
  Poza regulaminem
  Regulamin POIŚ
  Regulamin sektorowy
  Ustawa PZP
 • Status
  Aktualne
  Zakończone
 • Archiwum
  Nie
  Tak
DataNazwa zamówieniaRodzaj
zamówienia
Podstawa prawnaTrybStatus
27.10.2021Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania pn.: „ Modernizacja istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię gazową wraz z przyłączeniem do sieci gazowej na potrzeby oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
27.10.2021Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piwonii w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
27.10.2021Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kantorówny w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Aktualne
19.10.2021Modernizacja budynku administracyjno – biurowego zlokalizowanego przy ul. Porcelanowej 23 w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
14.10.2021Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Bławatków w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
11.10.2021Przebudowa awaryjnych odcinków sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Katowice Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
01.10.2021Budowa modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej wraz z narzędziem do planowania modernizacji oraz prezentacji i edycji danych przestrzennych Usługa Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Aktualne
03.09.2021Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Modernizacja linii napowietrznej zasilającej SN przepompownię Murcki w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
26.08.2021Wykonanie nasadzeń zastępczych w łącznej ilości 108 drzew i 20 krzewów na terenie nieruchomości zlokalizowanych w Katowicach Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
28.07.2021Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania pn. ” Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Słonecznej w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
22.07.2021Dostawa i wymiana filtra wody technologicznej na Oczyszczalni Ścieków Gigablok w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
20.07.2021Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: “Modernizacja linii napowietrznej zasilającej SN przepompownię Murcki w Katowicach “ Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
20.07.2021Wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości 31 drzew na terenie nieruchomości przy ul. Nasypowej 16 w Katowicach Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
19.07.2021Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Gromadzkiej w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
15.07.2021Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania pn. „Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Polarnej w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
01.07.2021Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania pn.: “Modernizacja kanalizacji w rejonie ul. Biniszkiewicza w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
28.06.2021Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: “Modernizacja linii napowietrznej zasilającej SN przepompownię Murcki w Katowicach “ Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
08.06.2021Wymiana komponentów systemu SCADA na oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
28.05.2021Dostawa wraz z montażem 3 sztuk tablic informacyjnych dla Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap II” Dostawa Regulamin POIŚ Tryb uproszczony Postępowanie Zakończone
28.05.2021Remont pomieszczeń biurowych w siedzibie Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. przy ul. Wandy 6 w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
28.05.2021Przebudowa awaryjnych odcinków sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Katowice Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
26.05.2021Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w dzielnicy Murcki Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Aktualne
19.05.2021Dostawa i montaż przepływomierza osadu powrotnego na potrzeby Oczyszczalni Ścieków Gigablok w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
06.05.2021Budowa sieci kanalizacji deszczowej – odwodnienie odcinka ulicy Sandacza w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
05.05.2021Przebudowa awaryjnych odcinków sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Katowice Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
05.05.2021Remont pomieszczeń biurowych w siedzibie Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. przy ul. Wandy 6 w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
21.04.2021Dostawa wraz z montażem 4 sztuk zastawek kanałowych z napędem elektrycznym na Oczyszczalni Ścieków Gigablok w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
20.04.2021Dostawa i wymiana filtra wody technologicznej na Oczyszczalni Ścieków Gigablok w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
10.03.2021Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w rejonie ul. Drozdów i Kościuszki w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Aktualne
25.02.2021Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwiającej odprowadzanie ścieków sanitarnych z budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. 1-go Maja nr 51-53, 51a, 53d, 53e oraz przy ul. Nad Potokiem nr 1 i 2 w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
01.02.2021Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ul. Marcina w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
22.01.2021Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: “Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Panewnickiej 254-254b-256 w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
18.01.2021Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Modernizacja budynku sterowni oraz zbiornika pompowni zlokalizowanej w rejonie ul. Zamenhofa w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
30.12.2020Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ul. Marcina w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
10.12.2020Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Dytrycha w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
30.11.2020Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Modernizacja budynku sterowni oraz zbiornika pompowni zlokalizowanej w rejonie ul. Zamenhofa w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
24.11.2020Dostawa wraz z montażem pompy wlotowej na potrzeby Oczyszczalni Ścieków Gigablok w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
20.11.2020Wymiana armatury i rurociągów technologicznych na poziomie „0” w budynku pompowni recyrkulatu na OŚ Panewniki w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
16.11.2020Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: “Budowa parkingu na potrzeby oddziału TWP na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
30.10.2020Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Modernizacja budynku sterowni oraz zbiornika pompowni zlokalizowanej w rejonie ul. Zamenhofa w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
29.10.2020Uporządkowanie systemu kanalizacyjnego w rejonie budynków przy ul. Morawa nr 48 w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
27.10.2020Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sond pomiarowych gęstości osadu w istniejących obiektach na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
30.09.2020Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Załęskiej w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
21.09.2020Wykonanie nasadzeń zastępczych 137 drzew i 73 krzewów na terenie nieruchomości zlokalizowanych w Katowicach Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
17.09.2020Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie nieruchomości zlokalizowanych w mieście Katowice Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
14.09.2020Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: “Budowa parkingu na potrzeby oddziału TWP na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
09.09.2020Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szabelnianej w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
04.09.2020Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji “Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w dzielnicy Murcki – etap II – część 2” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
03.09.2020Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Brygadzistów bocznej w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
02.09.2020Przebudowa kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Kłodnicy – węzeł Brynów Pętla w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
01.09.2020Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: “Przebudowa kanalizacji dla terenów przemysłowo – usługowych w rejonie ul. Obroki 140 i Dulęby w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
01.09.2020Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: “Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów lokalizowanych wzdłuż ul. Obroki w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
10.08.2020Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji “Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w dzielnicy Murcki – etap II – część 1” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
10.08.2020Budowa systemu odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych z projektowanego osiedla wielorodzinnego oraz układu drogowego w rejonie ulicy Gospodarczej w Katowicach – część 1 Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
03.08.2020Dostawa i montaż urządzeń pomiarowych na Oczyszczalni Ścieków Gigablok w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
17.07.2020Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w rejonie ulic Morelowej, Gruszowej, Brzoskwiniowej oraz Ściegiennego w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
07.07.2020Modernizacja systemu kanalizacyjnego w ul. Objazdowej w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
26.05.2020Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Babiego Lata w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
21.04.2020Budowa kanalizacji deszczowej (wód opadowych i roztopowych) w ulicy Kruczej w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
29.01.2020Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok, ul. Dunikowskiego i ul. Stęślickiego w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
13.11.2019Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni ul. Dytrycha, ul. Pod Młynem i ul. Milowickiej w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
11.09.2019Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Gospodarczej oraz Górniczego Dorobku w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.