Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Zamówienia publiczne

FILTRACJA ZAMÓWIEŃ Wyczyść filtrację

Ilość zamówień: 55

 • Data
 • Rodzaj zamówienia
  Dostawa
  Robota budowlana
  Usługa
 • Podstawa prawna
  Poza regulaminem
  Regulamin POIŚ
  Regulamin sektorowy
  Ustawa PZP
 • Status
  Aktualne
  Zakończone
 • Archiwum
  Nie
  Tak
DataNazwa zamówieniaRodzaj
zamówienia
Podstawa prawnaTrybStatus
03.09.2021Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Modernizacja linii napowietrznej zasilającej SN przepompownię Murcki w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
26.08.2021Wykonanie nasadzeń zastępczych w łącznej ilości 108 drzew i 20 krzewów na terenie nieruchomości zlokalizowanych w Katowicach Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
28.07.2021Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania pn. ” Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Słonecznej w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
22.07.2021Dostawa i wymiana filtra wody technologicznej na Oczyszczalni Ścieków Gigablok w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
20.07.2021Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: “Modernizacja linii napowietrznej zasilającej SN przepompownię Murcki w Katowicach “ Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
20.07.2021Wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości 31 drzew na terenie nieruchomości przy ul. Nasypowej 16 w Katowicach Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
19.07.2021Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Gromadzkiej w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
15.07.2021Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania pn. „Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Polarnej w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
01.07.2021Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania pn.: “Modernizacja kanalizacji w rejonie ul. Biniszkiewicza w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
28.06.2021Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: “Modernizacja linii napowietrznej zasilającej SN przepompownię Murcki w Katowicach “ Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
08.06.2021Wymiana komponentów systemu SCADA na oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
28.05.2021Dostawa wraz z montażem 3 sztuk tablic informacyjnych dla Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap II” Dostawa Regulamin POIŚ Tryb uproszczony Postępowanie Zakończone
28.05.2021Remont pomieszczeń biurowych w siedzibie Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. przy ul. Wandy 6 w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
28.05.2021Przebudowa awaryjnych odcinków sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Katowice Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
26.05.2021Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w dzielnicy Murcki Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Aktualne
19.05.2021Dostawa i montaż przepływomierza osadu powrotnego na potrzeby Oczyszczalni Ścieków Gigablok w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
06.05.2021Budowa sieci kanalizacji deszczowej – odwodnienie odcinka ulicy Sandacza w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
05.05.2021Przebudowa awaryjnych odcinków sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Katowice Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
05.05.2021Remont pomieszczeń biurowych w siedzibie Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. przy ul. Wandy 6 w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
21.04.2021Dostawa wraz z montażem 4 sztuk zastawek kanałowych z napędem elektrycznym na Oczyszczalni Ścieków Gigablok w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
20.04.2021Dostawa i wymiana filtra wody technologicznej na Oczyszczalni Ścieków Gigablok w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
10.03.2021Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w rejonie ul. Drozdów i Kościuszki w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Aktualne
25.02.2021Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwiającej odprowadzanie ścieków sanitarnych z budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. 1-go Maja nr 51-53, 51a, 53d, 53e oraz przy ul. Nad Potokiem nr 1 i 2 w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
01.02.2021Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ul. Marcina w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
22.01.2021Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: “Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Panewnickiej 254-254b-256 w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
18.01.2021Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Modernizacja budynku sterowni oraz zbiornika pompowni zlokalizowanej w rejonie ul. Zamenhofa w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
30.12.2020Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ul. Marcina w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
10.12.2020Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Dytrycha w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
30.11.2020Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Modernizacja budynku sterowni oraz zbiornika pompowni zlokalizowanej w rejonie ul. Zamenhofa w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
24.11.2020Dostawa wraz z montażem pompy wlotowej na potrzeby Oczyszczalni Ścieków Gigablok w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
20.11.2020Wymiana armatury i rurociągów technologicznych na poziomie „0” w budynku pompowni recyrkulatu na OŚ Panewniki w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
16.11.2020Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: “Budowa parkingu na potrzeby oddziału TWP na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
30.10.2020Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji: „Modernizacja budynku sterowni oraz zbiornika pompowni zlokalizowanej w rejonie ul. Zamenhofa w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
29.10.2020Uporządkowanie systemu kanalizacyjnego w rejonie budynków przy ul. Morawa nr 48 w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
27.10.2020Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sond pomiarowych gęstości osadu w istniejących obiektach na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
30.09.2020Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Załęskiej w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
21.09.2020Wykonanie nasadzeń zastępczych 137 drzew i 73 krzewów na terenie nieruchomości zlokalizowanych w Katowicach Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
17.09.2020Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie nieruchomości zlokalizowanych w mieście Katowice Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
14.09.2020Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: “Budowa parkingu na potrzeby oddziału TWP na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
09.09.2020Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szabelnianej w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
04.09.2020Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji “Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w dzielnicy Murcki – etap II – część 2” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
03.09.2020Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Brygadzistów bocznej w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
02.09.2020Przebudowa kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Kłodnicy – węzeł Brynów Pętla w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
01.09.2020Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: “Przebudowa kanalizacji dla terenów przemysłowo – usługowych w rejonie ul. Obroki 140 i Dulęby w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
01.09.2020Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: “Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów lokalizowanych wzdłuż ul. Obroki w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
10.08.2020Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji “Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w dzielnicy Murcki – etap II – część 1” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
10.08.2020Budowa systemu odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych z projektowanego osiedla wielorodzinnego oraz układu drogowego w rejonie ulicy Gospodarczej w Katowicach – część 1 Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
03.08.2020Dostawa i montaż urządzeń pomiarowych na Oczyszczalni Ścieków Gigablok w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
17.07.2020Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w rejonie ulic Morelowej, Gruszowej, Brzoskwiniowej oraz Ściegiennego w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
07.07.2020Modernizacja systemu kanalizacyjnego w ul. Objazdowej w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
26.05.2020Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Babiego Lata w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
21.04.2020Budowa kanalizacji deszczowej (wód opadowych i roztopowych) w ulicy Kruczej w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
29.01.2020Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok, ul. Dunikowskiego i ul. Stęślickiego w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
13.11.2019Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni ul. Dytrycha, ul. Pod Młynem i ul. Milowickiej w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
11.09.2019Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Gospodarczej oraz Górniczego Dorobku w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.