Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Zamówienia publiczne

FILTRACJA ZAMÓWIEŃ Wyczyść filtrację

Ilość zamówień: 52

  • Data
  • Rodzaj zamówienia
    Dostawa
    Robota budowlana
    Usługa
  • Podstawa prawna
    Poza regulaminem
    Regulamin POIŚ
    Regulamin sektorowy
    Ustawa PZP
  • Status
    Aktualne
    Zakończone
  • Archiwum
    Nie
    Tak
DataNazwa zamówieniaRodzaj
zamówienia
Podstawa prawnaTrybStatus
26.05.2020Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Babiego Lata w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Aktualne
11.05.2020Modernizacja budynku pompowni ścieków oraz komory rozdzielczej na Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
07.05.2020Przebudowa awaryjnych odcinków sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Katowice Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
07.05.2020Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulicy Szkolnej, Bankowej oraz Markiefki Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
21.04.2020Budowa kanalizacji deszczowej (wód opadowych i roztopowych) w ulicy Kruczej w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Aktualne
31.03.2020Opracowanie dokumentacji projektowej dla odwodnienia odcinka ul. Sandacza (od skrzyżowania z ul. Kamieńską do skrzyżowania z ul. Jesiotra) Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
26.03.2020Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulicy Szkolnej, Bankowej oraz Markiefki Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
19.03.2020Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy w ul. Przebiśniegów w Katowicach” Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
17.03.2020Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię gazową wraz z budową instalacji solarnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wymianą zewnętrznych instalacji na Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
13.03.2020Budowa nowego rurociągu tłocznego z tłoczni przy ulicy Cietrzewi w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
12.03.2020Budowa kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia ścieków z posesji przy ul. Grota-Roweckiego 36-36f w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
10.03.2020Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Stary Nikiszowiec w rejonie ulic Krawczyka, Szopienicka i Janowska – Dziedziniec nr 5 w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
21.02.2020Wyposażenie w sondę hydrostatyczną oraz montaż oświetlenia w komorze rozdzielczej na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
05.02.2020Dostawa kontenerów na odpady technologiczne dla oczyszczalni ścieków Panewniki w Katowicach Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
29.01.2020Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok, ul. Dunikowskiego i ul. Stęślickiego w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Aktualne
14.01.2020Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w zlewni osiedla Odrodzenia, ul. Radockiego, Bażantów w Katowicach – Przyłączenie zbiorników retencyjnych 1b i 1c (rejon skrzyżowania z ul. Motyli) Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Aktualne
10.01.2020Dostawa kontenerów na odpady technologiczne dla oczyszczalni ścieków Panewniki w Katowicach Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
31.12.2019Termomodernizacja i prace modernizacyjne wewnątrz budynku warsztatów wraz z garażami na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
04.12.2019Budowa kanalizacji deszczowej (wód opadowych i roztopowych) w ulicy Kruczej w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
29.11.2019Dostawa i montaż pompy pulpy piaskowej na potrzeby Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
26.11.2019Wyposażenie w sondę hydrostatyczną oraz montaż oświetlenia w komorze rozdzielczej na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
20.11.2019Budowa systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej w Katowicach Dostawa Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Aktualne
13.11.2019Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów kolidujących z budową kanalizacji i zbiorników retencyjnych realizowanych w ramach inwestycji pn. „Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni ul. Dytrycha, Pod Młynem i Milowickiej w Katowicach” Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
13.11.2019Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni ul. Dytrycha, ul. Pod Młynem i ul. Milowickiej w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Aktualne
07.11.2019Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wietnamskiej od budynku nr 77 do budynku nr 77g wraz z sięgaczami od kanału zbiorczego do indywidualnych studni rewizyjnych zlokalizowanych na terenie posesji w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
06.11.2019Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Bocheńskiego i Żeliwnej w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
06.11.2019Wyposażenie w sondę hydrostatyczną oraz montaż oświetlenia w komorze rozdzielczej na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
17.10.2019Przebudowa placu składowego przy budynku warsztatów na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
17.10.2019Modernizacja budynku pompowni ścieków oraz komory rozdzielczej na Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
11.09.2019Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Gospodarczej oraz Górniczego Dorobku w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Aktualne
04.09.2019Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Panewnickiej i Nizinnej w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
30.08.2019Wykonanie nasadzeń zastępczych w łącznej ilości 222 drzew na terenie nieruchomości zlokalizowanych w Katowicach Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
30.08.2019Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie nieruchomości zlokalizowanych w mieście Katowice Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
17.07.2019Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie Osiedla Zimowego Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
03.07.2019Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulicy Piotrowickiej w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
19.06.2019Budowa systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej w Katowicach Dostawa Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
23.05.2019Wymiana krat rzadkich na terenie oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
14.05.2019Uporządkowanie systemu odprowadzania wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
14.05.2019Doposażenie pompowni osadu recyrkulowanego w kompensatory gumowe na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
26.04.2019Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Słonecznej oraz Błękitnej w Katowicach Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
24.04.2019Modernizacja systemu kanalizacyjnego w ul. Objazdowej w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
19.04.2019Modernizacja odcinka kanalizacji deszczowej DN 400 w rejonie ulicy Kolistej Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
17.04.2019Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie Osiedla Zimowego Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
12.04.2019Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z posesji przy ulicy Pankiewicza w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
09.04.2019Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Ligockiej nr 61 i 61a oraz nr 51 i 51a Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
05.04.2019Przebudowa awaryjnych odcinków sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Katowice Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
01.04.2019Modernizacja drogi pożarowej przy Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
26.03.2019Dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych dla Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I” Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
25.03.2019Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Goetla 8b w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
20.03.2019Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania z mieszkańcami Katowic w celu promocji Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I” Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
15.03.2019Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulicy Szkolnej, Bankowej oraz Markiefki Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
14.03.2019Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Przebiśniegów w Katowicach Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.