Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Zamówienia publiczne

FILTRACJA ZAMÓWIEŃ Wyczyść filtrację

Ilość zamówień: 36

 • Data
 • Rodzaj zamówienia
  Dostawa
  Robota budowlana
  Usługa
 • Podstawa prawna
  INNE
  Poza regulaminem
  Regulamin POIŚ
  Regulamin sektorowy
  Ustawa PZP
 • Status
  Aktualne
  Zakończone
 • Archiwum
  Nie
  Tak
DataNazwa zamówieniaRodzaj
zamówienia
Podstawa prawnaTrybStatus
17.09.2019Dostawa i montaż pompy pulpy piaskowej na potrzeby Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
11.09.2019Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Gospodarczej oraz Górniczego Dorobku w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Aktualne
04.09.2019Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Panewnickiej i Nizinnej w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Aktualne
30.08.2019Wykonanie nasadzeń zastępczych w łącznej ilości 222 drzew na terenie nieruchomości zlokalizowanych w Katowicach Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
30.08.2019Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie nieruchomości zlokalizowanych w mieście Katowice Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
27.08.2019Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem stacji zlewnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
20.08.2019Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej umożliwiającej odprowadzanie ścieków sanitarnych z budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. 1-go Maja nr 51-53, 51a, 53d, 53e oraz przy ul. Nad Potokiem nr 1 i 2 w Katowicach Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
30.07.2019Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 oraz sporządzenie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania Usługa INNE Zapytanie ofertowe Postępowanie Aktualne
23.07.2019Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na przebudowę kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Kłodnicy – Węzeł Brynów Pętla w Katowicach Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
17.07.2019Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie Osiedla Zimowego Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Aktualne
12.07.2019Budowa rurociągu tłocznego dla projektowanej tłoczni ścieków zlokalizowanej w rejonie ul. Tartacznej w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
03.07.2019Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulicy Piotrowickiej w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Aktualne
25.06.2019Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę zbiornika retencyjnego wód opadowych w rejonie ul. Drozdów i Kościuszki w Katowicach Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
19.06.2019Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozdziału ścieków w rejonie ul. Obrońców Westerplatte 80, dla uporządkowania systemu kanalizacyjnego w rejonie budynków przy ul. Morawa 48 oraz dla budowy kanalizacji deszczowej w ul. Kantorówny w Katowicach Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
19.06.2019Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Wieżowej i Urbana Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
19.06.2019Budowa systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej w Katowicach Dostawa Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
03.06.2019Opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki ściekowej w rejonie ul. Obroki w Katowicach Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
30.05.2019Dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych dla Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I” Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
30.05.2019Budowa zabezpieczenia przeciwzalewowego części hal magazynowych oraz podziemnego zbiornika retencyjnego wód opadowych i roztopowych na terenie Spółdzielni Ogrodniczej zlokalizowanej przy ul. Magazynowej w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
28.05.2019Dostawa pompy zatapialnej w pompowni głównej na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
23.05.2019Wymiana krat rzadkich na terenie oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
14.05.2019Uporządkowanie systemu odprowadzania wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
14.05.2019Doposażenie pompowni osadu recyrkulowanego w kompensatory gumowe na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
26.04.2019Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Słonecznej oraz Błękitnej w Katowicach Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
24.04.2019Modernizacja systemu kanalizacyjnego w ul. Objazdowej w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
19.04.2019Modernizacja odcinka kanalizacji deszczowej DN 400 w rejonie ulicy Kolistej Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
17.04.2019Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie Osiedla Zimowego Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
12.04.2019Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z posesji przy ulicy Pankiewicza w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
09.04.2019Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Ligockiej nr 61 i 61a oraz nr 51 i 51a Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
05.04.2019Przebudowa awaryjnych odcinków sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Katowice Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
01.04.2019Modernizacja drogi pożarowej przy Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
26.03.2019Dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych dla Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I” Dostawa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
25.03.2019Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Goetla 8b w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
20.03.2019Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania z mieszkańcami Katowic w celu promocji Projektu „Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I” Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
15.03.2019Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulicy Szkolnej, Bankowej oraz Markiefki Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
14.03.2019Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Przebiśniegów w Katowicach Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.