Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Zamówienia publiczne

FILTRACJA ZAMÓWIEŃ Wyczyść filtrację

Ilość zamówień: 20

 • Data
 • Rodzaj zamówienia
  Dostawa
  Robota budowlana
  Usługa
 • Podstawa prawna
  Poza regulaminem
  Regulamin POIŚ
  Regulamin sektorowy
  Ustawa PZP
 • Status
  Aktualne
  Zakończone
 • Archiwum
  Nie
  Tak
DataNazwa zamówieniaRodzaj
zamówienia
Podstawa prawnaTrybStatus
30.09.2020Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Załęskiej w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Aktualne
21.09.2020Wykonanie nasadzeń zastępczych 137 drzew i 73 krzewów na terenie nieruchomości zlokalizowanych w Katowicach Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
17.09.2020Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie nieruchomości zlokalizowanych w mieście Katowice Usługa Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
14.09.2020Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: “Budowa parkingu na potrzeby oddziału TWP na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
09.09.2020Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szabelnianej w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
04.09.2020Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji “Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w dzielnicy Murcki – etap II – część 2” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
03.09.2020Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Brygadzistów bocznej w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
02.09.2020Przebudowa kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Kłodnicy – węzeł Brynów Pętla w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Aktualne
01.09.2020Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: “Przebudowa kanalizacji dla terenów przemysłowo – usługowych w rejonie ul. Obroki 140 i Dulęby w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
01.09.2020Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: “Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla terenów lokalizowanych wzdłuż ul. Obroki w Katowicach” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
10.08.2020Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji “Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w dzielnicy Murcki – etap II – część 1” Usługa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
10.08.2020Budowa systemu odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych z projektowanego osiedla wielorodzinnego oraz układu drogowego w rejonie ulicy Gospodarczej w Katowicach – część 1 Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Aktualne
03.08.2020Dostawa i montaż urządzeń pomiarowych na Oczyszczalni Ścieków Gigablok w Katowicach Dostawa Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
17.07.2020Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w rejonie ulic Morelowej, Gruszowej, Brzoskwiniowej oraz Ściegiennego w Katowicach Robota budowlana Regulamin sektorowy Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
07.07.2020Modernizacja systemu kanalizacyjnego w ul. Objazdowej w Katowicach Robota budowlana Regulamin POIŚ Tryb otwarty Postępowanie Zakończone
26.05.2020Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Babiego Lata w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Aktualne
21.04.2020Budowa kanalizacji deszczowej (wód opadowych i roztopowych) w ulicy Kruczej w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
29.01.2020Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni osiedla Widok, ul. Dunikowskiego i ul. Stęślickiego w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Aktualne
13.11.2019Uporządkowanie systemu odprowadzania wód opadowych w zlewni ul. Dytrycha, ul. Pod Młynem i ul. Milowickiej w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
11.09.2019Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Gospodarczej oraz Górniczego Dorobku w Katowicach Robota budowlana Ustawa PZP Przetarg nieograniczony Postępowanie Zakończone
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.