Logo - Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko Logo - Rzeczpospolita Polska Logo Unii Europejskiej - Fundusz spójności

Budowa kanalizacji deszczowej (wód opadowych i roztopowych) w ulicy Kruczej w Katowicach

Budowa kanalizacji deszczowej (wód opadowych i roztopowych) w ulicy Kruczej w Katowicach

Numer referencyjny: KIWK/PN/03/II/2020/KRUCZA KD

Postępowanie Zakończone
Status postępowania:
Zakończone
Ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE_21042020Pobierz plik
SIWZ
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ_Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie PDF
Załącznik nr 2 do SIWZ_Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ) w formacie XML
Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 4 do SIWZ_Wzór umowy
Załącznik nr 5 do SIWZ_Wykaz robót
Załącznik nr 6 do SIWZ_Wykaz osób
Załącznik nr 7 do SIWZ_Zestawienie działek
Załącznik nr 8 do SIWZ_wzór_karty_gwarancyjnej
Załącznik nr 9A do SIWZ_Projekt budowlany
Załącznik nr 9B do SIWZ_Projekt wykonawczy
Załącznik nr 9C do SIWZ_Projekt organizacji ruchu
Załącznik nr 9D do SIWZ_Operat wodnoprawny
Załącznik nr 9E do SIWZ_ STWiORB
Załącznik nr 9F do SIWZ_Decyzja
Załącznik nr 9G do SIWZ_Przedmiar robót
Załącznik nr 10 do SIWZ_Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty
Wyjaśnienia / Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo2596_27042020
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo2645_29042020_30042020
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo2692_30042020
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo2850_08052020
Wyjaśnienia treści SIWZ_pismo3001_18052020
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert_25052020Pobierz plik
Wybór oferty
Zawiadomienie o wyborze oferty_pismo4847_24082020_25082020Pobierz plik
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie polityka prywatności.